Frånvaroanmälan grundskola

Om du blir sjuk måste din förälder, eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn, anmäla detta till skolan/fritids på nedanstående telefonnummer.

Frånvaro

1. Via telefon

Föräldrar/vårdnadshavare kan ringa 0515-777 016 och knappa in sitt barns personnummer. Då registreras frånvaro för hela dagen. Anmälan ska göras på morgonen före klockan 8. Om anmälan görs efter klockan 12 registreras frånvaron för nästa dag. Anmäl varje dag.

2. Via dator

Skola24 är en digital plattform för vårdnadshavare där du loggar in med BankID för att anmäla frånvaro för hel eller del av dag. Se frånvaroöversikt och ta del av rapporterad frånvaro för alla sina barn i skolan. Man kan även anmäla frånvaro för flera dagar på en gång. Här är en direktlänk till Skola24.

Vårdnadshavare kan också få en inloggning för att logga in via dator. För att få denna inloggning så måste man kontakta skolan. Man får en aktiveringskod från skolan som man behöver använda första gången, utan detta kan man inte komma in.

Guide till Skola24-appen

Guide till Skola24 i webbläsaren


För frågor eller hjälp med användaruppgifter kontakta skolan.

3. Via appen Skola24 MobilApp

Det går också att använda appen Skola24 MobilApp. Finns att ladda ner där appar finns.

Närvaroplikt

På grundskolan har du som är elev skyldighet att infinna dig punktligt till alla aktiviteter enligt våra timplaner, kursplaner, schema och andra anvisningar. Närvaroplikten gäller inte bara vanliga lektioner utan också:

  • friluftsverksamhet
  • studiebesök
  • övriga samlingar
  Sidan uppdaterades: