Kärna projektsida VA-underhåll

På den här sidan kan du läsa mer om hur vi utreder och tar hand om våra ledningar i Kärna. Om du är fastighetsägare i området så rekommenderar vi att du följer den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan under rubriken ”prenumerera på sidan”.

Projektledare: Adam Ridelius, adam.ridelius@kungalv.se
Beräknad projekttid: fram till 2022
Projektstatus: utredning och åtgärder pågår
Entreprenörer: IRG Rörinspektion, e-postadress: info@irg.se

2022-11-01

Projektledare tillbaka

Nu är Adam Ridelius tillbaka som projektledare.

2022-02-28

Ny projektledare

Från den 28 februari tar Emanuel Nandorf över som projektledare för arbetet. Du hittar kontaktuppgifterna längst upp på denna sida.

2021-09-13

Ny projektledare

VA-ingenjör Adam Ridelius tar över som projektledare för det här arbetet. Kontaktuppgifter till honom finns i början av sidan.

 2021-03-30

Tidslinje för projektet

Här kan du se vad som gjorts hitills i ditt område. 

  • 2018 — 2019 gjordes flödesmätningar i Kärna
  • 2019 — 2020 gjordes undersökningar av VA-ledningarna
  • 2020 gjordes åtgärder på huvudledningar och servisledningar
  • 2020 började vi ställa krav på åtgärder för fastighetsägare
  • 2021 — 2022 gjordes ledningsnätet

 

Om projektet

När det regnar ute blir avloppsledningarna för spillvatten snabbt fulla i ditt område och detta skapar problem och överbelastar VA-ledningarna. Kungälvs kommun har undersökt ledningarna och hittat en del brister som måste åtgärdas. Bristerna finns på kommunens ledningar och på privata fastigheter.

Kommunen genomför projektet för att vi har krav på att minska regnvattnet i ledningarna, minska påverkan på naturen och för att minska riskerna för störningarna för den enskilda fastighetsägaren.

Mer information 

Här kan du läsa mer om kommunens dagvattenhantering och arbetet med våra ledningar.

  Sidan uppdaterades: