Utbyggnad av trafiksystemet

Här kan du läsa om pågående och planerade trafiksatsningar i Kungälvs kommun. Klicka på aktuell sträckning i kartan för kortfattad information.

Trafik i Kungälvs kommun

Vi arbetar aktivt med att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på våra vägar för alla trafikanter, med fokus och prioritet för de oskyddade trafikanterna.

Vi vill skapa de bästa möjligheterna för trafikanter att inte bara ta sig fram med bil utan även med gång och cykel. Kommunen arbetar för att uppmuntra hållbart resande. Exempelvis genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet i kommunen. 

Mer information

Vill du veta mer om hur vi planerar för att öka det hållbara resandet i Kungälv kan du läsa kommunens styrdokument här. 

Mobilitetspolicy.pdf

Pågående och planerad utbyggnad 

Här hittar du information om pågående och planerad utbyggnad av trafiksystemet. Planerna gäller vägar för bilar, cyklar och fotgängare i kommunen.

Marstrandsvägen, Vävra — Tjuvkil

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och genomföra anläggandet av en ny gång-och cykelbana. Klar 14 juni 2024

Läs mer om utbyggnaden på Marstrandsvägen Vävra/Tjuvkil på Trafikverkets webbplats

Marstrandsvägen, sträckan genom Tjuvkil

Trafikverket har i uppdrag att planera och bygga en ny gång- och cykelbana och att trafiksäkra sträckan.

Läs mer om utbyggnaden på Marstrandsvägen/Tjuvkil på Trafikverkets webbplats

Väg 168, sträckan Ekelöv — Kareby

Trafikverket har i uppdrag att planera och bygga en ny väglänk mellan Marstrandsvägen och Karebyvägen samt en ny trafikplats vid E6. Det pågår ett arbete med att bestämma om gång- och cykelbana ska ingå i projektet. Trafikverket studerar just nu lokaliseringsalternativ för en ny väglänk. 

Läs mer om utbyggnaden på väg 168 Ekelöv/Kareby på Trafikverkets webbplats 

  Sidan uppdaterades: