Kartläggning av kunnande

Om du har kunskaper som motsvarar kursinnehåll har du rätt att få en kartläggning av ditt kunnande. Det innebär att du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare går igenom vad du studerat och arbetat med.

Om kartläggningen visar att dina kunskaper är motsvarande innehållet inom en kurs eller ämne kan du i vissa fall erbjudas att validera dina kunskaper för att få ett intyg, delbetyg eller betyg.

Om du valideras för en yrkeskurs kommer både dina praktiska och teoretiska kunskaper att bedömas. Om du valideras för en teoretisk kurs kan ditt kunnande komma att bedömas genom exempelvis nivåtester och för att få betyg i en kurs kan du göra en prövning.

För att få en kartläggning av ditt kunnande behöver du kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare

  Sidan uppdaterades: