Mat i förskola och skola

Måltidsservice är en samlad verksamhet som erbjuder måltider till barn, elever, brukare och personal. Vårt mål är att maten ska vara god, vällagad, varierad, näringsberäknad och anpassad efter målgruppernas behov.

Information om mat i förskola 

Förskolan serverar dagligen frukost, lunch och mellanmål. Maten innehåller 65-70 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Tillbehören till frukost, mellanmål och lunch görs iordning i förskolans kök. Lunchens huvudingrediens som kött, fisk och sås skickas från tillagningsköket.

Frukost och mellanmål

Frukosten bör innehålla cirka 20-25 % och mellanmålen 10-15 % av dagens energi- och näringsbehov. Måltidsservice följer Livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider i förskolan och försöker alltid att erbjuda näringsriktiga måltider med lågt sockerinnehåll.

Lunch

Lunchen som serveras i förskolan ska innehålla 25-30 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Måltidsservice strävar efter att erbjuda en lunchmatsedel där så många maträtter som möjligt är lagade från grunden på säsongsanpassade råvaror. Matsedeln följer Livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider i förskolan.
Läs mer i broschyren: Bra måltider i förskolan (pdf, 3 883 kB). 

Specialkost i förskolan

Föräldrar till barn med behov av specialkost på grund av livsmedelsallergi eller överkänslighet, ska fylla i en digital ansökan om specialkost via länk här på sidan. Informera även pedagogisk personal på förskolan som är ansvarig för verksamheten. 
Vid medicinska skäl för specialkost behöver detta styrkas med intyg från vården. Det sker via e-post och en säker länk där intyget kan skickas med digitalt. 

Alternativt skickas intyget per post till:
Kungälvs kommun, Stadshuset
Dietist Hanna Settergren plan 5B
Område Service, Måltidsenheten
442 81 Kungälv

När ansökan blivit godkänd meddelas du per mejl via IST Formulär.
Ansökan om specialkost utan medicinska skäl behöver inte styrkas med intyg från vården.
Det är viktigt att ansökan omgående förnyas om barnet byter förskola/börjar skolan eller om allergin/överkänsligheten förändras. Om anmälan uteblir tolkas detta som att barnet äter normalkost igen.

Observera! Om behov av specialkost inte längre finns, måste en avanmälan göras via länk på hemsidan.
Anmäl alltid frånvaro så snart som möjligt till förskolan och/eller förskolans kök. Detta hjälper oss att minska matsvinnet. Om ingen frånvaroanmälan kommer in avslutas specialkosten efter två veckor.

Information om mat i skolan

Elever i skola och gymnasium erbjuds varje dag skollunch, som serveras i skolornas
restauranger.

Skollunch

Skollunchen ska innehålla cirka 25-30 % av det dagliga energi- och näringsbehovet. Vi erbjuder minst två lunchrätter att välja mellan i alla våra skolrestauranger. Måltidsservice försöker alltd att erbjuda en matsedel där så många maträtter som möjligt är lagade från grunden. Vi försöker också att anpassa matsedeln efter säsong. Matsedeln följer riktlinjerna från Livsmedelsverkets.
Läs mer i broschyren: Bra måltider i skolan (pdf, 3 176 kB).

Frukost och mellanmål i fritidshem

Barn som går på fritidshem erbjuds frukost och mellanmål. Under lov och studiedagar serveras även lunch.

Frukost och mellanmål

Frukosten bör innehålla cirka 20-25 % och mellanmålen 10-15 % av dagens energi- och näringsbehov. Måltidsservice följer Livsmedelsverkets riktlinjer och vi försöker alltid att erbjuda näringsriktiga måltider med lågt sockerinnehåll.

Specialkost i grundskola och gymnasium

Eleven eller föräldrarna till eleven med livsmedelsallergi eller överkänslighet ska fylla i en digital ansökan om specialkost via länk här på sidan.
Vid medicinska skäl för specialkost behöver detta styrkas med intyg från vården. Det sker via e-post och en säker länk där intyget kan skickas med digitalt.

Alternativt skickas intyget per post till:
Kungälvs kommun, Stadshuset
Dietist Hanna Settergren plan 5B
Område Service, Måltidsenheten
442 81 Kungälv

När ansökan blir godkänd meddelas du per mejl via IST Formulär. Ansökan om specialkost utan medicinska skäl behöver inte styrkas med intyg från vården.
Anmäl alltid frånvaro så snart som möjligt till skolan och/eller skolans kök. Detta hjälper oss att minska matsvinnet.
Om ingen frånvaroanmälan kommer in avslutas specialkosten efter två veckor. Det är viktigt att ansökan omgående förnyas vid skolbyte eller om allergin/överkänsligheten förändras. Om anmälan uteblir tolkas detta som att eleven äter normalkost igen.
Observera! Om behov av specialkost inte längre finns, måste en avanmälan göras via länk på hemsidan.

Laktosreducerad kost erbjuds varje dag, Vid de tillfällen maten överstiger 2-gramsgränsen erbjuds specialkost till de som anmält laktosintolerans. Vanligt smörgåsmargarin och hårdost kan ingå i den laktosreducerade måltiden. Om ditt barn börjar på ny skola/fritidshem under sommaren tar du kontakt med måltidsansvarig på enheten. Specialkostansökan ska fyllas i.

Om Måltidsservice

Måltidsservice organisation

Organisationen har en samlad ledningsgrupp med en verksamhetschef, enhetschefer,
dietist, kostekonom och administratör. I kommunen har vi 57 kök. Kareby skola, Sparråsskolan, Thorildskolan, Ytterbyskolan, Kärna skola, Nordtag förskola, Ytterbyhemmets äldreboende, Ekhaga äldreboende och Solhaga äldreboende är tillagningskök. Övriga kök är mottagningskök.

Produktionssystem

Måltidsservice producerar totalt cirka 8 400 lunchportioner dagligen varav cirka 1 000 är specialkost. Dessutom lagas frukost, mellanmål och kvällsmat. Thorildskolan som är det största tillagningsköket har två produktionssystem, ett för varm mat och ett för kyld mat. De övriga tillagningsköken producerar varm mat. Lunchens huvudkomponenter såsom kött, fisk och sås, lagas i produktionsköken och skickas ut till närliggande mottagningskök. Mottagningsköken lagar och förbereder tillbehören, lägger upp och serverar maten på ett aptitligt och trevligt sätt.
Måltiderna är så långt det är möjligt lagade från grunden med en strävan mot att använda oss av säsongsanpassade färska råvaror. All mjölk och alla bananer som serveras är ekologiska och kaffet som serveras är ekologiskt och rättvisemärkt.

Menyplanering

Måltidsservice har två arbetsgrupper som arbetar med menyplanering, måltidsvariation, receptutveckling, inköpsplanering och uppföljning. I den ena arbetsgruppen finns representanter från kök i förskolan och skolan och den andra representanter från äldreomsorgens kök. Menyerna är energi- och näringsberäknade och är så långt det är möjligt anpassade till åldersgrupp, årstid, helg- och högtid och säsong. Menyplaneringen är ett pågående arbete som följs upp och utvärderas löpande för att möta matgästernas önskemål och behov.
Styrdokument vid menyplaneringen är Kungälvs kommuns kostpolicy samt de nationella riktlinjer som gäller för området:

Läs mer om Kungälv kommuns kostpolicy (pdf-fil, 1 283 kB).
Läs mer i broschyren Bra måltider i förskolan (pdf, 3 883 kB).
Läs mer i broschyren Bra måltider i skolan (pdf, 3 176 kB).

  Sidan uppdaterades: