Skyddsrum och flyglarm

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum i kommunen är märkta med skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Skyddsrum

Ett skyddsrum är en anläggning eller byggnad, eller del av anläggning eller byggnad, som är utformad för att skydda människor, föremål eller liknande vid olika typer av angrepp. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du se var ditt närmaste skyddsrum finns samt vad du som fastighetsägare har för skyldigheter att underhålla skyddsrum i dina fastigheter.

 

Flyglarm

Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall till annat skyddande utrymme som källare eller tunnel.

Signalen för flyglarm: Korta signaler i 1 minut

Blid som beskriver flyglarm

Signalen varnar för anfall med flygplan eller andra vapen.
Så här låter signalen vid flyglarm

När du hör signalen ska du:

  • Skynda dig till ett skyddsrum eller annan skyddad plats.
  • Ta med batteriradio, andningsskydd och mat.

Vid sällsynta tillfällen används utomhusvarning ("Hesa Fredrik")

 

  Sidan uppdaterades: