För dig som är nyanländ

Som nyanländ kommer du bli kontaktad av kompetenscentrum som hjälper och vägleder dig om saker som bostad, skola och första kontakten med myndigheter.

På informationsverige.se finns svar på många frågor om vad du behöver göra och hur det går till att starta ditt nya liv i Sverige.

Informationssverige.se – guiden till svenska samhället

Första mötet med kompetenscentrum

Bland det första som sker när du som nyanländ kommer till Kungälvs kommun är att du blir kontaktad av kompetenscentrum. Vid dina första möten med kompetenscentrum kommer det finnas tolk. Du får hjälp och information om viktiga saker som:

  • att söka bostad
  • att anmäla dig till skola och språkutbildning
  • att anmäla eventuella barn till skola och barnomsorg
  • fritidsaktiviteter och kulturaktiviteter
  • hälsovård
  • första kontakt med myndigheter som arbetsförmedlingen.

Plan för etablering

Efter det första mötet med kompetenscentrum får du hjälp av Arbetsförmedlingen att skapa din plan för etablering. Allt för att du så snabbt som möjligt ska få chans att lära dig svenska och hitta ett jobb. Etableringsplanen gäller under dina första två år i Sverige. I planen ingår till exempel:

  • Information om samhället
  • Svenska för invandrare (SFI)
  • Hjälp med jobb och utbildning
  • Olika former av praktik

Om etableringsprogrammet på arbetsformedlingen.se

Boende

Om du som nyanländ behöver hjälp med att hitta en bostad kan kommunen hjälpa dig med en genomgångsbostad under som mest de två första åren. Behovet av genomgångsbostad diskuteras under ditt introduktionssamtal med kompetenscentrum.

Skola

Under ditt introduktionssamtal med kompetenscentrum får du information om Modersmålsundervisning. Det är en kommunal verksamhet för dig som är nyanländ, under 18 år och ska börja skola i Kungälvs kommun.

Om Modersmålsundervisning

Stöd för att komma i arbete

Som nyanländ förväntas du göra vad du kan för att hitta arbete och sysselsättning. Det finns många vägar till arbete som arbetsträning, studier och praktik.

Stöd till arbetssökande

Träffa andra och hitta aktiviteter

Det finns många samhällstjänster som du som nyanländ kan besöka och använda för att få kontakt med invånare som redan bor i kommunen. Det kan exempelvis vara bibliotek och fritidsgårdar.

Läs mer om aktiviteter för nyanlända

Läs mer

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Svenska för invandrare (SFI)

Kompetenscentrum

  Sidan uppdaterades: