Rökfria miljöer

Störs du av någon annans rökning?

Om du störs av tobaksrök i din bostad ska du i första hand kontakta den som orsakar störningen, din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. De bör sedan få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning. Blir det ingen lösning på problemet kan du skicka in ett klagomål (anmälan) eller kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Miljöenheten gör tillsyn hos till exempel serveringar och skolor för att kontrollera att de följer rökförbudet.

Blankett för klagomål och anmälan för flerbostadshus - hyresrätt, bostadsrätt (pdf, nytt fönster)

 

Vad säger tobakslagen?

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen vill också fördröja eller hindra barns och ungdomars rökning. Enligt lagen är rökning förbjuden i alla serveringslokaler, på arbetsplatser, färdmedel och i lokaler dit allmänheten har tillträde med det är tillåtet att anordna rökrum enligt särskilda villkor.

På kommunens nyhetssida kan du läsa om utökat rökförbud från 1 juli 2019, och vilka regler och riktlinjer som gäller i och med den nya tobakslagen. 

  Sidan uppdaterades: