Miljöstationer

På Marstrand finns två miljöstationer där du kan lämna farligt avfall, en vid Hedvigsholmen på Koön och en i Marstrands gästhamn. På denna sida hittar du sorteringstips och information om miljöstationernas öppettider.

Miljöstationen är ett komplement till kommunens övriga återvinningscentraler och här kan du lämna ditt farliga avfall. Du sorterar själv avfallet enligt anvisningarna på behållarna inne i stationen. Använd gärna originalförpackningen eller märk upp förpackningen med vad den innehåller. Se till så att korkar och lock är ordentligt åtskruvade. Har du större mängder farligt avfall kan du lämna det på återvinningscentralerna.

Miljöstationen på Koön

För att komma till miljöstationen på Koön, åk in via Hedvigsholmsgatan mot båtmacken. Miljöstationen ligger på kajen mellan båtmacken och parkeringen till Marstrands havshotell.

Öppettider

 • Klockan 7—19, alla dagar

Miljöstationen på Marstrandsön

Miljöstationen ligger på gästhamnspiren. Be hamnvärden på plats om hjälp att låsa upp sommartid. Övrig tid under året behöver du kontakta personalen på Hamnkontoret som ligger ovanför turistinformationen resterande tid på året.

Öppettider

 • 15 juni till 15 augusti klockan 8—21, alla dagar
 • 1 maj till 14 juni, 16 augusti till 30 september klockan 9—16, söndag till torsdag, klockan 9—20, fredag och lördag

Det här kan du lämna på miljöstationen

I miljöstationen kan du lämna flera olika typer av farligt avfall. Ljusrör, ljuskällor, småbatterier och småelektronik lämnas i el-avfallsskåpet utanför miljöstationen.

Tänk på att

 • Avfallet ska vara tydligt uppmärkt
 • Förpackningar som lämnas är hela och inte läcker
 • Inte blanda olika typer av avfall

Det här kan du inte lämna

Vissa typer av avfall tar vi inte emot på grund av utrymmesskäl eller krav på förvaring- och transportsäkerhet.

Vi tar inte emot:

 • Asbest, exempelvis eternitplattor, lämnas väl inplastat på Munkegärde återvinningscentral
 • Slipers och impregnerat trä lämnas på återvinningscentralerna
 • Explosiva varor som exempelvis fyrverkerier och smällare lämnas till återförsäljare
 • Läkemedel och kanyler lämnas på apoteket
 • Större mängder farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna
  Sidan uppdaterades: