Skadestånd - person- eller egendomsskada

Om du har skadats eller din egendom skadats där Kungälvs kommun är ansvarig, kan du begära skadestånd från kommunen.

Kommunen kan vara ansvarig att betala skadestånd om skadan skett på en plats där kommunen äger marken, byggnaden eller ansvarar för verksamheten. Detta gäller också om kommunen ansvarar för väg, gata eller gångbana där skadan hände. Oavsett var och hur det gått till måste skadan alltid anmälas och utredas på rätt sätt.

Vad krävs för att kommunen ska betala skadestånd?

  • Kommunen måste ha orsakat skadan genom fel eller försummelse.
  • Bara för att en skada inträffat är inte tillräckligt för att kommunen ska betala.
  • Ibland kan kommunen vara ansvarig på grund av lag eller avtal, oavsett vårdslöshet.

Vad gör jag med mina kostnader?

  • Vänd dig först till dina egna försäkringar som fordons-, hem- eller olycksfallsförsäkring.

Skadeanmälan gör du så här:

  • Använd vår e-tjänst i första hand. Det är ett säkrare sätt än exempelvis e-post. 
  • Skicka med sånt som styrker din berättelse. Kvitton på utlägg, bilder på skadan eller bilder från skadeplatsen.

Det här händer efter anmälan:

  • Kommunen eller vårt försäkringsbolag utreder skadan.
  • Du får sedan besked om kommunen tar på sig ansvaret.
  Sidan uppdaterades: