Frågor och svar efter mötet om kajerna den 28 februari 2024

Under mötet i Rådhuset på Marstrand ställdes ett antal frågor som vi inte kunde svara på direkt.

Finns det möjlighet att prioritera om i kajrenoveringarna?
Kajernas renoveringar är inte beroende av varandra. Det är tillståndsprocesserna som styr väldigt mycket.

Får vi statliga bidrag för kajrenoveringarna
Vi kommer att ansöka om statliga bidrag men oklart om vad vi kan få bidrag för.

Kommer färjan att fungera som vanligt?
Det finns vissa utmaningar men utgångspunkten är att färja ska gå som vanligt.

Kommer Stenkajen att vara avstängd under sommaren?
Ja, kajen kommer fortsatt att vara avstängd för fordonstrafik.

Vet ni idag hur mycket av kajerna ni behöver stänga av, kommer man nå sin fastighet?
Vi kommer visa detta i presentationsmaterialet. Området för påldäck kommer att stängas av under byggnation, mer information kommer inför byggnation.

Kommer ni avetablera under sommaren/högsäsong?
Detta har vi inte landat i en utan detta måste vi ta med en dialog tillsammans med entreprenören

Besiktar ni byggnader innan arbeten?
Ja, en förbesiktning kommer att utföras på berörda byggnader innan arbetena påbörjas och när arbetena är klara så görs en efterbesiktning.

Kommer flytpontonen försvinna under arbetet under arbetet med Stenkajen?
Ja, för att bedriva arbetet effektivt måste flytpontonen bort under byggtiden.

När höjdes stenkajen?
Detta kan vi inte svara på men troligtvis på 50-talet.

Kommer det blå huset försvinna på kajen?
Nej, det är inte tanken i nuläget.

Västsida Hedvigsholmen där var en sluttning som var en historisk del från varvstiden, varför tas detta bort?
Det har gjorts en bedömning hur det skall bli så hållbart som möjligt och då var detta lösningen. Ytterligare en anledning är framkomlighet.

Kommer det pålas något?
Nej, däremot kommer det att spontas. Dessa kommer att tryckas ner

Hur väderberoende är pråmarna?
Inte direkt beroende av väder men kan självklart påverkas

Är ekonomin säkrad?
Ja, vi har en pott och en ekonomisk fördelning

Vet ni vilka entreprenörerna blir?
Nej, inte i dagsläget. Först ska projekteringen bli klar och därefter handlar vi upp entreprenör

  Sidan uppdaterades: