Fylla och tömma pool

Här hittar du information om hur du på bästa sätt fyller på och tömmer din pool.

Tänk på detta innan du fyller på poolen

  • Fyll på vatten i lugn takt, gärna med en trädgårdsslang eller liknande. Om du fyller med högt flöde kan avlagringar släppa inne i ledningarna, då kan vattnet bli grumligt både för dig och dina grannar.
  • Slangens öppning ska vara över vattenytan under hela påfyllningen. Det fungerar som ett effektivt återströmningsskydd om det blir tryckfall i vattenledningen. Det minskar alltså risken för att förorenat vatten hamnar i dricksvattennätet.
  • Fyll poolen nattetid, från klockan 21.00 till klockan 06.00. Då är normalförbrukningen av vatten som lägst.

Kungälvs kommun har inte möjlighet att hjälpa till att fylla din pool.

Tänk på detta innan du tömmer poolen

Det är viktigt att tänka på hur du tömmer din pool för att undvika förorening av naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar.

Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter klor. Klor får inte komma ut i miljö och vattendrag eftersom det kan bildas giftiga klororganiska ämnen som är svåra att bryta ner och som kan skada djur som lever i vatten. Vatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan bassängen töms.

  • Börja med att avklorera ditt poolvatten. Avklorering betyder att du antingen låter vattnet utsättas för sol några dagar så att allt fritt klor förbrukas. Eller så kan du tillsätta kemikalier i vattnet. Kemikalierna finns att köpa i butiker för bassängtillbehör.
  • Led långsamt ut vattnet genom en tunn slang, till exempel genom att använda hävertmetoden. Låt vattnet rinna ut på din gräsmatta i första hand. Genom att använda en tunn slang kan tömningen få ta flera dagar och vattnet hinner sippra ner i marken.
  • Om det finns enskilda vattentäkter i närheten borde du tömma din pool så långt bort från dessa som möjligt.
  • Som en sista utväg får du tömma ditt avklorerade vatten i dagvattennätet.

Det är viktigt att inte släppa ut poolvatten i avloppet

Led inte ut vatten från bassänger till avloppsreningsverk eftersom giftiga klororganiska ämnena kan bildas i avloppsreningsverket.

Filterrengöring

Led vattnet till avloppsnätet för spillvatten när du spolar och rensar filter.

Välj produkt som har miljömärkning

Läs igenom produktbeskrivningen för din pool, där ska det stå information om reningsmetod och desinfektionsmedel. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du funderar på att använda ett annat medel eller metod är det viktigt att det finns bra produktbeskrivning. Vi rekommenderar att du väljer en miljömärkt produkt.

  Sidan uppdaterades: