SFI - Svenska för invandrare

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Är du nybörjare i svenska språket kan du börja på en allmän grundläggande SFI-kurs.

Du som redan har en del kunskaper kan börja på en högre nivå. Du kan välja att läsa antingen på dagtid eller på kvällstid och vi startar våra kurser vid flera tillfällen under året.

För att läsa hos oss krävs det att man är folkbokförd i Kungälvs kommun.

Undervisningen är gratis men du kan inte söka studiemedel.

Du anmäler dig till SFI genom att gå in på kurskatalogen (extern länk).


Känner du någon som vill lära sig svenska?

Vuxenutbildningen i Kungälv erbjuder SFI-undervisning i ljusa och fräscha lokaler. Vi ligger centralt i Kungälv mittemot Mimers Hus Bibliotek.

Du börjar läsa en allmän SFI-kurs (kurs B/C för nybörjare) eller analfabetspåret. Går du en allmän SFI har du cirka 15 timmars undervisning med lärare per vecka. Det personliga mötet är viktigt för att få en bra grund för vidare studier eller för att kunna vidareutveckla språket på en arbetsplats. Nya introduktionsgrupper startar flera gånger per år.

Det finns tre olika studievägar som du kan gå på SFI:

  • Spår 1 vänder sig till deltagare som har liten eller ingen skolbakgrund och behöver träna mer på bokstäver och att läsa.
  • Spår 2 vänder sig till deltagare som har lite längre skolbakgrund.
  • Spår 3 vänder sig till deltagare som kan studera snabbt och tänker studera vidare.

På analfabetspåret får du möjlighet att lära dig språket från grunden. Vi går igenom bokstäver och klockan och börjar sedan läsa i deltagarnas egen takt. Analfabetgruppen är indelad i två mindre grupper. Den ena riktar in sig på att lära sig forma bokstäver och börja läsa, och den andra gruppen redan börjat läsa lite men behöver mer läs- och skrivträning för att automatisera det.

För dig som arbetar erbjuder vi även en kvällskurs. På kvällskursen studerar alla deltagarna i en grupp, men på sin egen nivå. Lärarledda avsnitt blandas med eget arbete under handledning.

Vi riktar in oss på samtalsträning, eftersom det är viktigt för att kunna fungera på en arbetsplats. Du kan också studera vidare hemma under veckan via webben.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

Behörighet och antagning

Start

Kurserna startar flera gånger per termin. Ring oss för att få exakt startdatum för nästa kurs.

Betyg

Efter varje avslutad kurs får du betyget A - F, eller så får ett intyg på uppnådda kunskaper och färdigheter.

Studieekonomi

Undervisningen är gratis men du kan inte söka studiemedel.


Samhällsorientering - för dig som är ny i Sverige.

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, och om hur samhället är organiserat. Mer information hittar du Mer information hittar du hos enheten för samhällsorientering i Göteborg (extern länk).

Om du är intresserad och vill anmäla dig till kursen, vänd dig till:
Maria Bernesjö (integrationshandläggare) Kungälvs kommun. Du når henne via kommunens Kundcenter, 0303-23 80 00.
 

Bransch- och yrkesSFI

Bransch- och yrkesSFI är en regional samverkan mellan 12 kommuner i göteborgsregionen. GRsfi innebär att du som studerande får möjlighet till fler alternativa utbildningar utöver den traditionella SFI-undervisningen. Du kan välja mellan flera olika utbildningar med inriktning mot olika branscher och yrken.

För aktuella utbildningar, se www.grvux.se

  Sidan uppdaterades: