SFI - Svenska för invandrare

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Om du är nybörjare i svenska språket kan du börja på en allmän grundläggande SFI-kurs.

Vuxenutbildningen i Kungälv erbjuder SFI-undervisning centralt i Kungälv, mittemot Mimers Hus Bibliotek. För att kunna delta i våra kurser krävs det att du är folkbokförd i Kungälvs kommun. Undervisningen är gratis men du kan inte söka studiemedel för dina SFI-studier.

På SFI har du ungefär 15 timmars undervisning med lärare per vecka. Om du redan har viss kunskap i svenska, har vi möjlighet att placera dig på en högre nivå. Vi startar nya kurser vid flera tillfällen under året för att möta olika behov.

Efter varje avslutad kurs får du betyg eller så får ett intyg på uppnådda kunskaper och färdigheter.

Möjlighet till flexibla kurser 

Flexibla kurser ger dig möjlighet att delta i lektioner på plats i Vuxenutbildningens lokaler enligt ett fast schema. Detta kursformat är utformat för att passa personer som behöver anpassa sina studier till arbetsförhållandena, med schemalagda tider och en studietakt som är anpassad för maximal flexibilitet. 

Inom SFI kan du läsa spår 1, 2 3, kurs C och kurs D som flexibel kurs.  

Om du behöver studera SFI på distans 

Om du uppfyller kriterierna för distansstudier kan du ansöka om att studera på distans genom att kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.  

  Sidan uppdaterades: