Kungälvs korttidsenhet

Kungälvs korttidsenhet

På korttidsenheten finns enkelrum och ett dubbelrum. Här finns inriktning för personer som har en demenssjukdom och för personer med omsorgsbehov. Sjuksköterska från hemsjukvården finns att tillgå dygnet runt. Vid behov kommer även fysioterapeut och arbetsterapeut till korttidsenheten.
När du beviljats en plats och kommer till korttidsenheten får du en kontaktman utsedd bland undersköterskorna. Denna person ska fungera som din förlängda arm i kontakt med anhöriga och olika samverkansparter.

Mynnar din vistelse ut i ansökan om särskilt boende och hemgång i väntan på lägenhet inte bedöms möjlig kan du få vistas på Korttidsboende Ale Seniorcentrum, Garverivägen 3E, Älvängen. Se mer info på sista sidan i broschyren.

Broschyr, Korttidsenheten

Kontakt

Telefonnummer

Enhetschef: 0303 - 23 93 55

Omsorgspersonal: 072 246 81 30072 246 79 08

Besöksadress

Ytterbyhemmet
Lekmannagatan 2
442 50 Ytterby

 

 

 

  Sidan uppdaterades: