Kungälvs korttidsenhet

Kungälvs korttidsenhet

På korttidsenheten finns både enkelrum och ett dubbelrum. Här finns stöd för personer som lider av demenssjukdom med mera. En sjuksköterska från hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt. Vid behov kan också en fysioterapeut eller arbetsterapeut kallas in.

När du fått plats på korttidsenheten kommer du att få en kontaktperson bland undersköterskorna. Hen hjälper till med kommunikationen mellan dig, anhöriga och andra parter.

Telefonnummer

Enhetschef: 0303-23 93 55
Omsorgspersonal: 072-246 81 30072-246 79 08

Besöksadress

Ytterbyhemmet
Lekmannagatan 2
442 50 Ytterby

Broschyr om korttidsboende

Utökade lokaler på Kungälvs sjukhus

Från och med 1 september 2023 finns även 14 korttidsplatser som kommunen hyr av Kungälvs sjukhus.

Ale seniorcentrum

Om du inte kan flytta hem efter din tid hos oss kan du istället få plats på korttidsboendet Ale seniorcentrum på Garverivägen 3E i Älvängen. Det kan exempelvis vara om du väntar på en lägenhet eller ansöker om särskilt boende.

  Sidan uppdaterades: