Bo på äldreboende

Ansök om vård- och omsorgsboende samt läs om vilka äldreboenden som finns i kommunen.

Flytta till ett äldreboende

Vill man flytta till ett äldreboende behövs det ett beslut från en av våra biståndhandläggare. Ta gärna kontakt med en biståndshandläggare för äldre om du anser att du behöver flytta till ett omsorgsboende eller behöver hjälp med att göra eller lämna in en ansökan. 

Använd ansökningsblanketten Ansökan om service och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen där kan du välja att ansöka om plats på ett särksilt boende. Biståndshandläggaren tar sedan ställning till om du har behov av att flytta in på ett boende.

Ansök om bistånd


Träffpunkten

På alla våra äldreboenden har vi en Träffpunkt. Här arbetar pedagoger med aktiviteter och sammankomster av olika slag för våra hyresgäster. Läs mer under Träffpunkten


Måltider på äldreboenden

Alla som serveras måltider i kommunens verksamheter ska få god, väl sammansatt och säker kost. Den ska innehålla tillräcklig mängd energi, näring och ha rätt konsistens. Läs mer under Måltider


Äldreplan i Kungälv

Kungälvs kommun har tagit fram en Äldreplan. Den används som underlag för att styra, planera och utveckla äldreomsorgen under åren 2014-2023. Alla politiska partier har varit delaktiga när planen togs fram. Även andra har deltagit, till exempel brukare, anhöriga och medarbetare.

Äldreplan 2014-2023


Kontakta oss

Kontakta Kundcenter. Telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: