Länkar för dig som är ung och mår dåligt

Här hittar du tips på olika verksamheter och organisationer som kan ge stöd och råd i svåra situationer.

Barnens hjälptelefon (BRIS)

Om du är under 18 år kan du ringa BRIS och få prata med en vuxen om vad som helst. Du kan till exempel ringa om du känner dig ensam, rädd, ledsen eller bara behöver prata med någon vuxen.
Telefon: 116 111
BRIS webbplats där du kan mejla, chatta, diskutera och få mera information


Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell feministisk förening som grundades år 2010. Föreningens huvudverksamhet är nätbaserat stöd med jour via chatt, mejl och mobilapp. Stödverksamheten finns för alla som identifierar sig som tjej. Föreningen är aktiv i västra Sverige.
Tjejjouren Västs webbplats


IVO:s barn- och ungdomslinje

IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) är en myndighet som bevakar verksamhet inom omsorg och socialtjänst. Du som är barn eller ungdom kan ringa IVO om du vill ställa frågor om dina rättigheter eller vill berätta om något som fungerar dåligt inom socialtjänsten eller vården. 
Telefon 020-120 06 06
IVO:s webbplats  med information om barn- och ungdomslinjen

HBTQ-jouren

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och och intersexpersoners rättigheter) är en organisation som arbetar för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och världen. På RFSL:s webbplats HBTQ-jouren hittar du information om du behöver stöd och hjälp som handlar om HBTQI-frågor.
HBTQ-jourens webbplats

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en myndighet som ska ta ställning och prata för barns och ungas rättigheter och intressen.
Telefon: 020-23 10 10
Barnombudsmannens webbplats med information om barns och ungas rättigheter.


Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som ger stöd åt unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.
Maskrosbarns webbplats med information, chatt, blogg med mera


Jourhavande kompis, Röda Korset

Jourhavande kompis är en chattjour för unga upp till 25 år. Du som chattar är anonym och det är du som bestämmer vad du vill prata om.
Jourhavande kompis webbplats med chatt

Koll på soc

Koll på soc är en webbplats där du som är ung kan få reda på vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med.
Koll på soc webbplats

  Sidan uppdaterades: