Social hållbarhet

Kungälv är en välmående kommun. Statistik visar att vi ligger över genomsnittet i landet. Men bakom medelvärdet finns en ojämlikhet. Det sociala hållbarhetsprogrammet ska hjälpa oss att prioritera insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen.

Programmet för Social hållbarhet – ökat innanförskap - är ett långsiktigt och visionärt dokument. Det handlar om vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Syftet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga organisationer öka innanförskapet i vår kommun. Programmet har tydliggjorts i fyra planer.

  • Den sociala översiktsplanen beskriver hur vi som kommun jobbar med exempelvis tidiga insatser, hälsa, arbete och sysselsättning och socialt hållbart samhällsbyggande.
  • Planen för det funktionshinderpolitiska arbetet beskriver hur vi skapar förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet för alla i Kungälvs kommun.
  • Plan Trygg i Kungälv beskriver kommunens brottsförebyggande arbete och hur vi bland annat arbetar mot organiserad brottslighet, narkotika, våldsbejakande extremism samt hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Äldreplanen beskriver hur kommunen ska bidra till god seniorhälsa och underlätta bokedjan för äldre

 

Se spridningskonferensen SMASH 2023 

Kungälvs kommun och Mölndal stad berättade om sitt arbete med social hållbarhet. Medverkar gör också Sveriges forskarinstitut RIse och Kommunforskning i Västsverige. Förkortningen SMASH står för Systematisk Mätning och Analys av Social Hållbarhet. (Filmen är automatiskt textad)

 

 

  Sidan uppdaterades: