Social hållbarhet

Kungälv är en välmående kommun. Statistik visar att vi ligger över genomsnittet i landet. Men bakom medelvärdets skugga finns en ojämlikhet. Det sociala hållbarhetsprogrammet ska hjälpa oss att prioritera insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen.

Programmet för social hållbarhet - Social hållbarhet – ökat innanförskap - är ett långsiktigt och visionärt dokument. Fokus är på frågan vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Syftet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga organisationer öka innanförskapet i vår kommun. Programmet har tydliggjorts i fyra planer.

  • I planen Trygg i Kungälv beskrivs kommunens brottsförebyggande arbete och hur vi bland annat kommer att arbeta med organiserad brottslighet, narkotika, våldsbejakande extremism samt hedersrelaterat våld och förtryck.
  • I den sociala hållbarhetsplanen finns beskrivet hur vi som kommun kommer jobba med exempelvis tidiga insatser, hälsa, arbete och sysselsättning och socialt hållbart samhällsbyggande.
  • Äldreplanen baseras på hur kommunen ska verka utifrån de politiska uppdragen, bidra till seniorhälsa och underlätta bokedjan för äldre.
  • Funktionsplanen förtydligar hur kommunen ska arbeta med tillgänglighet för alla ur flera olika synvinklar.

Totalt innefattar planerna drygt 80 aktiviteter som ska genomförs de kommande fyra åren.

  Sidan uppdaterades: