Social hållbarhet

Kungälv är en välmående kommun. Statistik visar att vi ligger över genomsnittet i landet. Men bakom medelvärdets skugga finns en ojämlikhet. Det sociala hållbarhetsprogrammet ska hjälpa oss att prioritera insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen.

Programmet för social hållbarhet Social hållbarhet – ökat innanförskap är ett långsiktigt och visionärt dokument. Fokus är på frågan vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Syftet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga organisationer öka innanförskapet i vår kommun. Programmet har tydliggjorts i fyra planer.

I planen Trygg i Kungälv beskrivs kommunens brottsförebyggande arbete och hur vi bland annat kommer att arbeta med organiserad brottslighet, narkotika, våldsbejakande extremism samt hedersrelaterat våld och förtryck.

I den sociala hållbarhetsplanen finns beskrivet hur vi som kommun kommer jobba med exempelvis tidiga insatser, hälsa, arbete och sysselsättning och socialt hållbart samhällsbyggande.

Äldreplanen baseras på hur kommunen ska verka utifrån de politiska uppdragen, bidra till seniorhälsa och underlätta bokedjan för äldre.

Funktionsplanen förtydligar hur kommunen ska arbeta med tillgänglighet för alla ur flera olika synvinklar.

Totalt innefattar planerna drygt 80 aktiviteter som ska genomförs de kommande fyra åren.

  Sidan uppdaterades: