Kommunfakta

Kungälv är sett till antalet invånare på plats 53 bland Sveriges 290 kommuner. Här presenterar vi hur antalet invånare är fördelat på de olika kommundelarna och serviceorter. Du kan också se hur den politiska mandatfördelningen ser ut samt lite om hur kostnaderna är fördelade.

Folkmängd per församling (2020-12-31) 

Kungälv 17 635 personer
Ytterby 8 408 personer
Marstrand 1 395 personer
Harestad 1 085 personer
Torsby 3 749 personer
Lycke 2 018 personer
Romelanda 3 508 personer
Kareby 3 234 personer
Hålta 1 277 personer
Solberga 4 691 personer

Summa 47 050 personer

 

Befolkningsprognos

Under prognosperioden 2021 - 2025 beräknas befolkningen öka med cirka 6 300 personer, från 47 050 invånare i slutet av 2020 till 53 370 i slutet av 2025. Det innebär en genomsnittlig folkökning med drygt 1 260 personer per år. Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till 58 400 personer år 2030. Totalt ger detta en förändring med i genomsnitt cirka 1130 personer per år under perioden 2021 - 2030.

 

Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030

 

Landareal, central- och serviceorter 

Kommunens landareal är 365 kvadratkilometer. 

Kareby och Ytterby utgör delar av centralorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I Kungälvs kommun finns fyra serviceorter. I närheten av serviceorterna finns grannbyar som fungerar som stödorter för att skapa ett bättre underlag.

Serviceorterna med grannbyar är:

  • Kode med grannbyarna Aröd och Rörtången/Ödsmålsmosse
  • Marstrand med grannbyarna Instön och Tjuvkil
  • Kärna med grannbyarna Kovikshamn och Vedhall
  • Diseröd

 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige

Siffran inom parentes visar antal mandat under föregående mandatperiod.

Moderaterna 12 mandat (15)
Centerpartiet 4 mandat (3)
Liberalerna 5 mandat (6)
Kristdemokraterna 4 mandat (4)
Socialdemokraterna 15 mandat (18)
Vänsterpartiet 3 mandat (2)
Miljöpartiet de gröna 2 mandat (4)
Sverigedemokraterna 8 mandat (3)
Feministiskt initiativ 0 mandat (0)
Utvecklingspartiet 6 mandat (4)

På Valmyndighetens webbplats kan du se hela valresultatet 2018.

 

Skattesatser

Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 och har varit så sedan 2012. Åren innan, 2010 och 2011, låg den på 21,87. 

På Skatteverkets webbplats kan du jämföra kommunala skattesatser

 

Kommunens pengar

Var kommer pengarna ifrån?

Skatt och generella statsbidrag 79%
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp 10%
Försäljning av varor och tjänster 5%
Bidrag, till exempel statsbidrag och EU-bidrag 4%
Övriga inkomster 2%

 

Så här använder kommunen pengarna

Förskola och grundskola 34%
Äldreomsorg 15%
Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet 12%
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader 9%
Funktionshinderverksamhet 8%
Kultur och fritid 5%
Samhällsbyggnad 4%
Individ- och familjeomsorg 4%

  Sidan uppdaterades: