Kommunfakta

Kungälv är sett till antalet invånare på plats 51 bland Sveriges 290 kommuner. Här presenterar vi hur antalet invånare är fördelat på de olika församlingarna. Du kan också se hur den politiska mandatfördelningen ser ut samt lite om hur kostnaderna är fördelade.

Folkmängd per församling (2022-12-31) 

(Kommer att uppdateras under mars)

Kungälv 17 862
Marstrand 1 404
Harestad 1 117
Torsby 3 906
Lycke 2 197
Ytterby 9 117
Romelanda 3 687
Kareby 3 670
Hålta 1 320
Solberga 4 709

Totalt 2023-12-31 var folkmängden 49 785 personer

Befolkningsprognos

Den senaste befolkningsprognosen säger att under prognosperioden 2023 - 2027 beräknas befolkningen öka till 53 100 i slutet av 2027. Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till 57 600 personer år 2032

Landareal, central- och serviceorter 

Kommunens landareal är 365 kvadratkilometer. 

Kareby och Ytterby utgör delar av centralorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I Kungälvs kommun finns fyra serviceorter. I närheten av serviceorterna finns grannbyar som fungerar som stödorter för att skapa ett bättre underlag.

Serviceorterna med grannbyar är:

  • Kode med grannbyarna Aröd och Rörtången/Ödsmålsmosse
  • Marstrand med grannbyarna Instön och Tjuvkil
  • Kärna med grannbyarna Kovikshamn och Vedhall
  • Diseröd

Skattesatser

Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 och har varit så sedan 2012. Åren innan, 2010 och 2011, låg den på 21,87. 

På Skatteverkets webbplats kan du jämföra kommunala skattesatser

Kommunens pengar

Var kommer pengarna ifrån?

Skatt och generella statsbidrag 79%
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp 10%
Försäljning av varor och tjänster 5%
Bidrag, till exempel statsbidrag och EU-bidrag 4%
Övriga inkomster 2%

Så här använder kommunen pengarna

Förskola och grundskola 34%
Äldreomsorg 15%
Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet 12%
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader 9%
Funktionshinderverksamhet 8%
Kultur och fritid 5%
Samhällsbyggnad 4%
Individ- och familjeomsorg 4%

  Sidan uppdaterades: