Kommunfakta

Folkmängd per församling (2017-12-31) 

Kungälv - 16 389
Ytterby - 7 719
Marstrand - 1 388
Harestad - 1 035
Torsby - 3 485
Lycke - 1 744
Romelanda - 3 327
Kareby - 3 114
Hålta - 1 240
Solberga - 4 615

Summa - 44 110

 

Befolkningsprognos

Under prognosperioden 2017-2021 beräknas befolkningen öka med drygt 7 300 personer, från runt 43 300 invånare i slutet av 2016 till cirka 50 600 i slutet av 2021. Det innebär en genomsnittlig folkökning med cirka 1 460 personer per år.

Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till drygt 54 900 personer 2026.

Befolkningsprognos 2017-2021 med utblick mot 2026 (pdf).

 

Landareal, central- och serviceorter 

Kommunens landareal är 365 kvadratkilometer. 

Kareby och Ytterby utgör delar av centralorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I Kungälvs kommun finns fyra serviceorter. I närheten av serviceorterna finns grannbyar som fungerar som stödorter för att skapa ett bättre underlag.

Serviceorterna med grannbyar är:

  • Kode med grannbyarna Aröd och Rörtången/Ödsmålsmosse
  • Marstrand med grannbyarna Instön och Tjuvkil
  • Kärna med grannbyarna Kovikshamn och Vedhall
  • Diseröd

 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige

Siffran inom parentes visar antal mandat under föregående mandatperiod.

Moderaterna - 12 mandat (15)
Centerpartiet - 3 mandat (3)
Liberalerna - 5 mandat (6)
Kristdemokraterna - 3 mandat (4)
Socialdemokraterna - 18 mandat (18)
Vänsterpartiet - 3 mandat (2)
Miljöpartiet de gröna - 4 mandat (4)
Sverigedemokraterna - 5 mandat (3)
Feministiskt initiativ - 0 mandat (0)
Utvecklingspartiet - 6 mandat (4)

På Valmyndighetens webbplats kan du se hela valresultatet.

 

Skattesatser

Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 och har varit så sedan 2012. Åren innan, 2010 och 2011, låg den på 21,87. 

På Skatteverkets hemsida kan du jämföra kommunala skattesatser

 

Kommunens pengar

Vart kommer de ifrån?

Skatt och generella stadsbidrag - 79%
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp - 10%
Försäljning av varor och tjänster - 5%
Bidrag, till exempel stadsbidrag och EU-bidrag - 4%
Övriga intäkter - 2%

 

Vad använder kommunen pengarna till?

Förskola och F-9 0-6 år - 34%
Äldreomsorg - 15%
Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet - 12%
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader - 9%
Funktionshinderverksamhet - 8%
Kultur och fritid - 5%
Samhällsbyggnad - 4%
Individ- och familjeomsorg - 4%

  Sidan uppdaterades: