Kommunfakta

Folkmängd per församling (2018-12-31) 

 

Kungälv 16880 personer

Ytterby 7764 personer

Marstrand 1419 personer

Harestad 1040 personer

Torsby 3637 personer

Lycke 1799 personer

Romelanda 3446 personer

Kareby 3158 personer

Hålta 1244 personer

Solberga 4649 personer

 

Summa 45086 personer

 

Befolkningsprognos

Under prognosperioden 2018-2022 beräknas befolkningen öka med drygt 6800 personer, från runt 44100 invånare i slutet av 2017 till cirka 50900 i slutet av 2022. Det innebär en genomsnittlig folkökning med närmare 1400 personer per år. Befolkningen förväntas öka till drygt 55500 personer 2027.

Befolkningsprognos 2018-2022 med utblick mot 2027 (pdf).

 

Landareal, central- och serviceorter 

Kommunens landareal är 365 kvadratkilometer. 

Kareby och Ytterby utgör delar av centralorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I Kungälvs kommun finns fyra serviceorter. I närheten av serviceorterna finns grannbyar som fungerar som stödorter för att skapa ett bättre underlag.

Serviceorterna med grannbyar är:

  • Kode med grannbyarna Aröd och Rörtången/Ödsmålsmosse
  • Marstrand med grannbyarna Instön och Tjuvkil
  • Kärna med grannbyarna Kovikshamn och Vedhall
  • Diseröd

 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige

Siffran inom parentes visar antal mandat under föregående mandatperiod.

Moderaterna 12 mandat (15)
Centerpartiet 4 mandat (3)
Liberalerna 5 mandat (6)
Kristdemokraterna 4 mandat (4)
Socialdemokraterna 15 mandat (18)
Vänsterpartiet 3 mandat (2)
Miljöpartiet de gröna 2 mandat (4)
Sverigedemokraterna 8 mandat (3)
Feministiskt initiativ 0 mandat (0)
Utvecklingspartiet 6 mandat (4)

På Valmyndighetens webbplats kan du se hela valresultatet 2018.

 

Skattesatser

Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 och har varit så sedan 2012. Åren innan, 2010 och 2011, låg den på 21,87. 

På Skatteverkets webbplats kan du jämföra kommunala skattesatser

 

Kommunens pengar

Var kommer pegarna ifrån?

Skatt och generella statsbidrag 79%
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp 10%
Försäljning av varor och tjänster 5%
Bidrag, till exempel statsbidrag och EU-bidrag 4%
Övriga inkomster 2%

 

Vad använder kommunen pengarna till?

Förskola och F-9 0-6 år 34%
Äldreomsorg 15%
Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet 12%
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader 9%
Funktionshinderverksamhet 8%
Kultur och fritid 5%
Samhällsbyggnad 4%
Individ- och familjeomsorg 4%

  Sidan uppdaterades: