Kommunfakta

Folkmängd per församling (2018-12-31) 

Kungälv - 16 880
Ytterby - 7 764
Marstrand - 1 419
Harestad - 1 040
Torsby - 3 637
Lycke - 1 799
Romelanda - 3 446
Kareby - 3 158
Hålta - 1 244
Solberga - 4 649

Summa - 45 086

 

Befolkningsprognos

Under prognosperioden 2018-2022 beräknas befolkningen öka med drygt 6 800 personer, från runt 44 100 invånare i slutet av 2017 till cirka 50 900 i slutet av 2022. Det innebär en genomsnittlig folkökning med närmare 1 400 personer per år. Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till drygt 55 500 personer 2027.

Befolkningsprognos 2018-2022 med utblick mot 2027 (pdf).

 

Landareal, central- och serviceorter 

Kommunens landareal är 365 kvadratkilometer. 

Kareby och Ytterby utgör delar av centralorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I Kungälvs kommun finns fyra serviceorter. I närheten av serviceorterna finns grannbyar som fungerar som stödorter för att skapa ett bättre underlag.

Serviceorterna med grannbyar är:

  • Kode med grannbyarna Aröd och Rörtången/Ödsmålsmosse
  • Marstrand med grannbyarna Instön och Tjuvkil
  • Kärna med grannbyarna Kovikshamn och Vedhall
  • Diseröd

 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige

Siffran inom parentes visar antal mandat under föregående mandatperiod.

Moderaterna - 12 mandat (15)
Centerpartiet - 3 mandat (3)
Liberalerna - 5 mandat (6)
Kristdemokraterna - 3 mandat (4)
Socialdemokraterna - 18 mandat (18)
Vänsterpartiet - 3 mandat (2)
Miljöpartiet de gröna - 4 mandat (4)
Sverigedemokraterna - 5 mandat (3)
Feministiskt initiativ - 0 mandat (0)
Utvecklingspartiet - 6 mandat (4)

På Valmyndighetens webbplats kan du se hela valresultatet 2018.

 

Skattesatser

Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 och har varit så sedan 2012. Åren innan, 2010 och 2011, låg den på 21,87. 

På Skatteverkets hemsida kan du jämföra kommunala skattesatser

 

Kommunens pengar

Vart kommer de ifrån?

Skatt och generella stadsbidrag - 79%
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp - 10%
Försäljning av varor och tjänster - 5%
Bidrag, till exempel stadsbidrag och EU-bidrag - 4%
Övriga intäkter - 2%

 

Vad använder kommunen pengarna till?

Förskola och F-9 0-6 år - 34%
Äldreomsorg - 15%
Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet - 12%
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader - 9%
Funktionshinderverksamhet - 8%
Kultur och fritid - 5%
Samhällsbyggnad - 4%
Individ- och familjeomsorg - 4%

  Sidan uppdaterades: