Kommunfakta

Kungälv är sett till antalet invånare på plats 54 bland Sveriges 290 kommuner. Här presenterar vi hur antalet är fördelat på de olika kommundelarna och serviceorter. Du kan också se hur den politiska mandatfördelningen ser ut samt lite om hur kostnaderna är fördelade.

Folkmängd per församling (2018-12-31) 

Kungälv 16 880 personer
Ytterby 7 764 personer
Marstrand 1 419 personer
Harestad 1 040 personer
Torsby 3 637 personer
Lycke 1 799 personer
Romelanda 3 446 personer
Kareby 3 158 personer
Hålta 1 244 personer
Solberga 4 649 personer

Summa 45 086 personer

 

Befolkningsprognos

Under prognosperioden 2019-2023 beräknas befolkningen öka med cirka 6 300 personer, från runt 45 100 invånare i slutet av 2018 till 51 800 i slutet av 2023. Det innebär en genomsnittlig folkökning med drygt 1 250 personer per år. Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till 53 500 personer år 2028. Totalt ger detta en förändring med i genomsnitt cirka 850 personer per år under perioden 2019-2028. 

Befolkningsprognos 2019-2023 med utblick mot 2028 (pdf).

 

Landareal, central- och serviceorter 

Kommunens landareal är 365 kvadratkilometer. 

Kareby och Ytterby utgör delar av centralorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I Kungälvs kommun finns fyra serviceorter. I närheten av serviceorterna finns grannbyar som fungerar som stödorter för att skapa ett bättre underlag.

Serviceorterna med grannbyar är:

  • Kode med grannbyarna Aröd och Rörtången/Ödsmålsmosse
  • Marstrand med grannbyarna Instön och Tjuvkil
  • Kärna med grannbyarna Kovikshamn och Vedhall
  • Diseröd

 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige

Siffran inom parentes visar antal mandat under föregående mandatperiod.

Moderaterna 12 mandat (15)
Centerpartiet 4 mandat (3)
Liberalerna 5 mandat (6)
Kristdemokraterna 4 mandat (4)
Socialdemokraterna 15 mandat (18)
Vänsterpartiet 3 mandat (2)
Miljöpartiet de gröna 2 mandat (4)
Sverigedemokraterna 8 mandat (3)
Feministiskt initiativ 0 mandat (0)
Utvecklingspartiet 6 mandat (4)

På Valmyndighetens webbplats kan du se hela valresultatet 2018.

 

Skattesatser

Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 och har varit så sedan 2012. Åren innan, 2010 och 2011, låg den på 21,87. 

På Skatteverkets webbplats kan du jämföra kommunala skattesatser

 

Kommunens pengar

Var kommer pengarna ifrån?

Skatt och generella statsbidrag 79%
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp 10%
Försäljning av varor och tjänster 5%
Bidrag, till exempel statsbidrag och EU-bidrag 4%
Övriga inkomster 2%

 

Så här använder kommunen pengarna

Förskola och grundskola 34%
Äldreomsorg 15%
Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet 12%
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader 9%
Funktionshinderverksamhet 8%
Kultur och fritid 5%
Samhällsbyggnad 4%
Individ- och familjeomsorg 4%

  Sidan uppdaterades: