Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Kommunen är skyldig att ordna med vatten och avlopp (VA) till alla fastigheter i ett kommunalt verksamhetsområde. Även du som bor utanför ett kommunalt verksamhetsområde kan ansluta dig.

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt område som avgränsas och beslutas av kommunfullmäktige.

Anslut till VA innanför verksamhetsområde

Vill du ansluta till det kommunala VA-nätet ska du skicka in en ansökan i god tid innan inkoppling. Kommunen bygger ut servisledningar med förbindelsepunkt till fastigheten om ansökan godkänns. Du som fastighetsägare betalar en anslutningsavgift som baseras på gällande VA-taxa i kommunen. Inom verksamhetsområde gäller vattentjänstlagen.

Att tänka på vid nyinstallation

Ta del av de här broschyrerna innan du bestämmer dig för att gå vidare. Det finns lokala föreskrifter och generella regler som man måste följa.

 

Anslut till VA utanför verksamhetsområde

Om du bor utanför ett kommunalt verksamhetsområde kan du också ansluta dig. Antingen på egen hand eller om du med grannar bildar en samfällighetsförening.

 Enskild anslutning till allmän anläggning för vatten och avlopp (pdf)

  Sidan uppdaterades: