Hitta bostad och tomt

Här finns information bostadsförmedling av lediga lägenheter och vem du kan kontakta om du är vill hyra bostad eller köpa tomt i Kungälv.

Hyra bostad

Du anmäler dig till bostadskö för hyresrätter till Förbo och Kungälvsbostäder. Tänk på att du måste anmäla dig till båda köerna eftersom de har olika utbud. Det kostar inget att anmäla sig till bostadskön. HSB Göteborg har ingen bostadskö, medlemmar får anmäla sitt intresse för de lägenheter som utannonseras.

Bostäder för unga

Kungälvsbostäder ger förtur till ungdomar under 25 år till lägenheter som uppgår till max 25 kvadratmeter. Som sökande ungdom ska du vara uppsatt i Kungälvsbostäders bostadskö. Dusöker lediga hyreskontrakt i beståndet av små lägenheter (max 25 kvadratmeter) på samma sätt som alla andra och bedöms utifrån sina köpoäng och ålder. Den med högst köpoäng och som är under 25 år erbjuds genom förturen hyreskontraktet. För övrigt gäller samma kriterier som sökanden till övriga lägenheter gällande inkomstkrav, att man ska vara skuldfri och inte ha rapporterade störningar.

Förbo erbjuder ungdomsboende. Till ungdomsbostäder kan du som är max 25 år vid inflyttningstillfället söka. Du bor i bostaden med ett vanligt förstahandskontrakt och kan alltså bo kvar även efter du fyllt 26 år.

Förbo ungdomsboende

Köpa tomt

Vill du anmäla dig till tomtkö gör du det via Bokab.

Bokab är ett kommunägt markägande bolag som utvecklar och säljer mark för näringslivets behov samt villatomter. Du kontaktar BOKAB via kommunens kundcenter. 

Nya tomter

Är du intresserad av var nya tomter planeras eller byggs just nu kan du läsa mer här:
Planer och byggprojekt

  Sidan uppdaterades: