Munkegärdeskolan

Munkegärdeskolan ligger cirka två kilometer norr om Kungälvs centrum. Här går cirka 400 elever från årskurs 7 till och med årskurs 9. Klasserna är uppdelade på tre arbetslag som är uppdelade årskursvis. Varje klass har ett hemklassrum. Man kontaktar sitt barns mentor om man har frågor kring skolan.

Här jobbar eleverna med den senaste tekniken

Munkgärdesskolans vision är att vara en trygg skola med ett öppet klimat där alla stimuleras att nå så långt som möjligt. Här får eleverna använda digitala verktyg som en naturlig del av lärandet. 

Alla elever har varsin dator som används i undervisningen. 

Fakta om Munkegärdeskolan (7-9)

Årskurser:               7-9
Antal elever totalt: ca: 400 st

Fakta om Munkegärdeskolan (Skolverket) 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är under uppdatering och läggs ut här när den är färdig under hösten. 

 

 

  Sidan uppdaterades: