Kareby

På den här sidan kan du läsa mer om hur vi utreder och tar hand om våra ledningar i Kareby. Om du är fastighetsägare i området så rekommenderar vi att du följer den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan under rubriken ”prenumerera på sidan”.

Projektledare: Adam Ridelius,  adam.ridelius@kungalv.se
Beräknad projekttid: 2023
Projektstatus: utredning och åtgärder pågår
Entreprenörer: IRG Rörinspektion, info@irg.se

2023-02-08

Relining av betongledningar

Vecka 51, 2022, gjorde Va-enheten, via entreprenör, relining av betongledningar i området. Undersökning av skolområde planeras utföras 2023

Välkommen till projektsidan för Kareby!

Nu har arbetet med att undersöka VA-ledningarna i ditt område startat. Prenumerera på denna sida genom att fylla i din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". När sidan uppdateras får du ett e-postmeddelande i din inkorg. 

Planerar du att göra några ändringar på din fastighet?

Planerar du att göra några ingrepp, till exempel dränering, asfaltering eller plantering, på din egen fastighet före hösten 2023 ber vi dig att kontakta IRG eller kommunen. Du kan då få en preliminär bedömning om det är troligt att du kommer att få en uppmaning att göra några åtgärder på dina egna ledningar.

Har du frågor kontakta:
Rasmus Andersson, IRG Rörinspektion AB: 070-856 20 34  
E-post: rasmus@irg.se
Telefon Kungälvs kommun: 0303–23 80 00
E-post: kommun@kungalv.se

2022-03-28

Ny projektledare och tidslinje för projektet

Den 28 februari tog Emanuel Nandorf över som projektledare för arbetet. Du hittar kontaktuppgifter längst upp på denna sida.

Här kan du se vad som gjorts hittills i ditt område och vad som planeras framöver.

  • 2017 gjordes flödesmätningar i Kareby
  • 2022 pågår undersökning av ledningsnätet och fastighetsägare i Kareby
  • 2023 börjar vi ställa krav på åtgärder för fastighetsägare
  • 2023 ska åtgärder på huvudledningar göras

 

Om projektet

När det regnar blir avloppsledningarna för spillvatten snabbt fulla i ditt område och detta skapar problem och överbelastar VA-ledningarna. Kungälvs kommun har undersökt ledningarna och hittat en del brister som måste åtgärdas. Bristerna finns på kommunens ledningar och privata fastigheter. 

Kommunen genomför projektet för att vi har krav på att minska regnvattnet i ledningarna, minska påverkan på naturen och för att minska riskerna för störningarna för den enskilda fastighetsägaren.

Mer information 

Här kan du läsa mer om kommunens dagvattenhantering och arbetet med våra ledningar.

  Sidan uppdaterades: