Fontinskolan

Halvvägs upp på Fontinberget med utsikt över Kungälvs centrala delar ligger Fontinskolan. På skolan går cirka 360 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Fontinskolan skall vara en plats för lärande, arbetsglädje och gemenskap. Vi på Fontinskolan arbetar för att alla ska känna sig välkomna, vara trygga och bli respekterade. På skolan får alla eleverna lära sig att göra sin röst hörd, hantera konflikter och att respekt mot sina medmänniskor. Fontinskolans främsta redskap i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är vår förmåga till samarbete.

I de yngsta årskurserna delar eleverna på läsplattor i undervisningen. Från årskurs 2 har eleverna tillgång till en chromebook per elev.

Här finns fritidshem för eleverna i förskoleklass och alla årskurserna.

Fakta om Fontinskolan (F-6)

Årskurser: F-6 
Antal elever 1-6: 308
Antal elever förskoleklass: 50
Antal elever totalt: 358

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

  Sidan uppdaterades: