Fontinskolan

Halvvägs upp på Fontinberget med utsikt över Kungälvs centrala delar ligger Fontinskolan. På skolan går cirka 360 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Vi vill att alla barn ska ha goda möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Att barnen trivs och känner sig trygga är viktigt för oss. Här får alla lära sig att våga göra sin röst hörd, hantera konflikter och visa respekt mot varandra. Det kallar vi för Livskunskap och har blivit vår profil.
Här finns Fritidshem för eleverna i Förskoleklass och alla årskurserna.

I årskurs 1-6 får tre elever dela på ett digitalt verktyg som används i undervisningen.

Fakta om Fontinskolan (F-6)

Årskurser: F-6 
Antal elever 1-6: 308
Antal elever förskoleklass: 50
Antal elever totalt: 358


Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 570 kB)

  Sidan uppdaterades: