Nyheter

Utbyggnad av Diserödsskolan skapar nya moderna skolmiljöer med plats för 630 elever

Kungälvs kommun bygger ut och renoverar Diserödsskolan för att möta framtidens behov.

Kulturnatt blir i år kulturnätter

Välkommen till Kulturnätterna i Kungälvs kommun - ett smörgåsbord av kultur som sträcker sig från slutet av oktober till början av december.

Dataintrång i GR:s IT system

GR har haft intrång i delar av den externa IT-miljön och det finns en risk för att personuppgifter har läckt. De system som har drabbats och som används i Kungälvs kommun är Praktikplatsen, Läromedelsbeställning, Indra och Elevinformation (Elin).

Nu startar Beredskapsveckan 2023

Så kan du förbereda dig om vardagen vänds upp och ner.

 
Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober). Syftet är att förbereda oss om vardagen vänds upp och ner.

Samhällskontraktet – arbetet för innanförskap i kommunen fortsätter

Social hållbar utveckling. 19 september hölls ett stormöte på Stadshuset där det inspirerande arbetet inom Samhällskontraktet diskuterades. Mötet var en plattform för att belysa de pågående insatserna och för att diskutera fortsatt engagemang för att främja inkludering inom kommunen.  

Insatser för att förbättra företagsklimatet i kommunen

Näringsliv och Kungälvs kommun. Företagsklimatet i Kungälv har försvagats under det senaste året. Det visar Svenskt Näringslivs ranking som mäter företagsklimat i svenska kommuner. Kungälv sjunker till 191 av Sveriges 290 kommuner, vilket är sämre än i fjol men fortfarande bättre än 2021.

Europeiska mobilitetsveckan 2023

Europeiska mobilitetsveckan. Kungälv uppmärksammar Europeiska mobilitetsveckan. Det är en internationell kampanj med fokus på hållbart resande och transporter. Årets tema är att spara energi och kommunen ordnar flera aktiviteter under veckan.

Oasens simhall öppnar igen den 23 oktober

Simhallens renovering försenas. Oasens simhall är stängd för renovering av de stora omklädningsrummen, väggarna i duschutrymmena och simbassängernas vattenreningssystem.

blå text på blå botten, Gör din röst hörd! Just nu pågår medborgarundersökningen i din kommun

Medborgarundersökning 2023, tyck till om din kommun

1200 personer får enkäten i brevlådan. Under sensommaren och hösten får 1200 slumpmässigt utvalda invånare i Kungälv en enkät i brevlådan. Den skickas ut av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av oss på Kungälvs kommun.

Kungälvs hälsocenter växer – invigning av ny mottagning för unga män

Samverkan mellan kommun och region.

MUM (Mottagning för unga män) fokuserar på unga mäns fysiska och psykiska hälsa. Mottagningen har varit igång sedan april i år, men den 5 september var det dags för invigning. Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun har ett samverkansavtal kring ungdomsmottagningen i Kungälv.

Träffa oss på Kungälvsmässan

Den 7-9 september är det Kungälvsmässan i Mimershallen. . Den 7-9 september är det Kungälvsmässan i Mimershallen.

Kommunens nya kortidsenhet invigd

Samarbete mellan region och kommun. Idag, 1 september, öppnade och invigdes kommunens nya korttidsenhet i lokaler på Kungälvs sjukhus. Några brukare har redan flyttat in och fler kommer inom kort. Sammanlagt 14 platser har kommunen utökat korttidsverksamheten med.

Svenska Hem Kungälv skriver på samhällskontraktet

Ger personer möjlighet att växa och utvecklas genom praktikplatser.. Ger personer möjlighet att växa och utvecklas genom praktikplatser samt stöttar föreningslivet och ungdomsidrotten.

""

Föräldragrupp för dig med tonåring

Här är höstens tider.. Nu finns chansen igen att delta i föräldragruppen ABC-tonår. Gruppen för dig som lever med en tonåring. Att vara tonårsförälder kan vara både spännande och utmanande.

Med sorteringsguiden sorterar du avfallet rätt

Testa vår nya sorteringsguide. Var slänger jag min gamla badrumsvåg? Eller barnens trasiga pulka? Eller den gamla skärbrädan som spruckit? Svaret får du i sorteringsguiden.

Landshövdingen besökte Kungälv

Sten Tolgfors är på turné i kommunerna i länet och under torsdagen var det Kungälvs tur.. Landshövdingen i Västra Götaland, Sten Tolgfors, är på turné i kommunerna i länet och under torsdagen var det Kungälvs tur. Här mötte han delar av kommunledningen för att diskutera gemensamma frågor. Landshövdingen skickade också med en uppmaning om att bygga vidare på den gemensamma länskänslan.

Grundskoleelever som åker skolskjuts kommer få sina skolkort under sin första skoldag

Grundskolelever får sitt färdbevis i skolan. De elever som ansökt och fått beviljad skolskjuts kommer få sitt skolkort under första skoldagen, i stället för att skolkortet skickas hem i brevlådan. Orsaken till förändringen är leveransproblem hos Västtrafik.

Den 14 augusti blir det billigare att åka kollektivtrafik mellan Kungälv och Göteborg

Från den 14 augusti kommer det bli billigare att resa till och från Göteborg från Kungälvs tätort.. Från den 14 augusti kommer det bli billigare att resa till och från Göteborg och Kungälvs tätort när cirka 100 hållplatser i Kungälv, Mölnlycke och södra Ale börjar tillhöra både biljettzon A och B.

Västerhavsveckan kommer till Marstrand 7 augusti

Följ med på gratis båttur i fjordområdet.. Den 5 - 13 augusti är det återigen dags för Västerhavsveckan, en temavecka för havsmiljön med mängder av spännande aktiviteter längs hela västkusten.

Kalkning i Svartedalen

Sker under vecka 32-33 (7/8-20/8) . Under vecka 32-33 (7/8-20/8) kalkas sjöar och våtmarker i Svartedalen och i naturreservatet Ranebo naturskog.

Feriearbetare väcker Västra gatan till liv

Feriearbetare ska väcka gatan till liv.. Har du sett de vackra fjärilarna som pryder lyktstolpar på Västra gatan? Det är starten på det arbete som fyra feriearbetare fått i uppdrag - att väcka Västra gatan till liv.

Utsläpp påverkar inte vår vattenproduktion

Utsläppet från pappersindustrin i Lilla edet påverkar inte vår vattenproduktion i Kungälv.

Skolinspektionen avslutar ärende på Thorildskolan

Skolinspektionen avslutar ärende efter Thorildskolans åtgärder. Under läsåret 2022/23 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av Thorildskolan i Kungälv och riktade kritik om studiero och elevers rätt till särskilt stöd. Efter att Thorildskolan under vår och sommar åtgärdat bristerna avslutar Skolinspektionen ärendet med Thorildskolan. 

En illustrerad trappa om att återvinna

Förslag till nya avfallsföreskrifter

Fram till den 13 augusti. Förändringar i avfallsföreskrifterna görs för att följa nya och ändrade lagar på området.

Vitvalen simmar utmed kusten

Håll avstånd och låt den vara. Länsstyrelsen ber alla kustkommuner att hjälpa till att nå ut med information om den lite väl vänskapliga vitvalen Hvaldimir. Håll ordentligt avstånd och låt den vara i fred.

Utdelning av idrottpris och idrottstipendium 2023

Idrottspriset tilldelas Jörgen Stjernström och Idrottsstipendiet tilldelas Engla Nilsson. Varje år delar Kungälvs kommun ut ett idrottsstipendium och ett idrottspris. Idrottsstipendiet ska uppmärksamma och uppmuntra unga idrottsutövare eller ungdomsledare. Idrottspriset ska uppmärksamma unika framgångsrika idrottsprestationer eller idrottsinsatser.

Nu kan flyktingar från Ukraina läsa SFI i Kungälvs kommun

Under juni blev det möjligt för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet att läsa svenska för invandrare .. Under juni blev det möjligt för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet att läsa svenska för invandrare (SFI) i Kungälvs kommun. 

Så agerar kommunen för att minska otrygghet

För att skapa trygghet har Kungälvs kommun en nära dialog med Polisen och tillsammans en etablerad samverkan med lokala aktörer. . När det inträffar händelser som våldsbrott, bränder, skadegörelse och andra brott är det vanligt att man känner en känsla av otrygghet, inte minst för de personer som bor i direkt anslutning till det som inträffat.  

Vilka trygghetsfrågor tycker du är särskilt viktiga?

Genom att delta i vår enkät och dela med dig av dina viktigaste frågor kan du göra din röst hörd. .

Polisen i Kungälv och Kungälvs kommun vill höra din åsikt. Vilka trygghetsfrågor är särskilt viktiga för dig?

Kungälv växer och utvecklas: Tidningsbilaga skickas till kommunens alla hushåll

I tidningsbilagan kan du läsa mer om några av planerna för Kungälv.. Kungälv är en stad med rik historia, men även en blomstrande framtid. Kungälv växer och utvecklas och det finns många spännande utvecklingsprojekt att se fram emot.

Det handlar om yrkesstolthet och kompetens

Från och med första juli blir undersköterska en skyddad titel. . Riksdagen har beslutat att "undersköterska" ska bli en skyddad yrkestitel i Sverige. Lisa Munk Holmlund och Christina Andersson är båda undersköterskor och välkomnar beslutet. Nu uppmanar de sina kollegor att ansöka om sitt bevis.

Fontinskolan i Kungälv firar 75 år med festligt firande

Fontinskolan i Kungälv firade sitt 75-årsjubileum med en glädjefylld fest tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare..

Fontinskolan i Kungälv firade sitt 75-årsjubileum med en glädjefylld fest där personal, elever och vårdnadshavare samlades. Rektor Helga Ahlstedt invigde firandet på skolgården med ett fyrfaldigt leve.

Unik volontärsutbildning stöttar frivilliga

Stöttar frivilligorganisationerna.. Som en del av Samhällskontraktet har studieförbund, kyrkorna, föreningslivet och kommun byggt upp ett nätverk med syfte att tillsammans stötta nyanlända i Kungälvs kommun.

Gryaab kommer ansöka om två nya miljötillstånd

Ska bygga nytt och utöka verksamheten. Göteborgsregionens avloppsreningsverk Ryaverket kommer att byggas om och till för att klara av att ta emot vatten från fler och samtidigt klara framtidens strängare reningskrav.

Snart öppnar Mini-Maria närmottagning i Kungälv

Vänder sig till ungdomar i Kungälv och Stenungsund som riskerar att hamna i missbruk.. Till Mini-Maria kan ungdomar som riskerar att hamna i missbruk vända sig. Nu öppnar en närmottagning i Kungälv som riktar sig till ungdomar i Kungälv och Stenungsund. Tidigare fick man vända sig till Mölndal.

Som viktig vuxen kan du bidra till att skydda unga från droger

Den vanligaste orsaken att unga avstår tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.. Varje sommar är det många ungdomar som provar alkohol och droger för första gången. Men den vanligaste orsaken att unga avstår tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.

Nu är den här - Tantparkouren!

Tack vare eldsjälar och sponsring.. Nu kör tantparkouren igång! Tack vara eldsjälar och sponsring från kommunen och näringslivet startar aktiviteten 17 maj och kommer att hållas vid 4 tillfällen vid motionscentralen Kotten i Fontin.

Hur gick det för Kungälvs kommun 2022?

Årsredovisningen 2022 ger svar.. Det går att läsa om i årsredovisningen 2022. Det är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2022. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartners.

Club Evergreen har skrivit under samhällskontraktet

Gör det möjligt för personer att träda in på arbetsmarknaden.. Därmed har även Club Evergreen anslutit sig till de företag, organisationer och föreningar som tillsammans vill arbeta för att öka innanförskapet i Kungälvs kommun.

""

Störningar i systemet för feriejobb är lösta

Besked om jobb kan inte lämnas.. Nu fungerar det igen och besked kommer att skickas till alla som sökt så fort vi bara kan.

Framgång i Teknikåttan för klass 21F och 21E på Ytterbyskolan

Klasserna från Ytterbyskolan utmärkte sig i den rikstäckande tävlingen Teknikåttan.. Bland alla deltagande åttondeklasser lyckades både klass 21E och 21F på Ytterbyskolan kvala till Teknikåttans regionssemifinal. Klass 21E tog sig hela vägen till en tredjeplats i regionsfinalen.

Ny teknik för elbilar invigd

Batteribyte istället för laddning. Kungälvs kommun fortsätter att ligga i framkant när det gäller möjligheten att fylla på energi på sin elbil.

Åtgärder för parkeringssituationen i Nordtag

Tillfällig parkeringsplats byggs. En parkeringsplats för cirka 35 bilar byggs i området och parkeringsplatser för en eventuell bilpool skapas. En gångstig i området planeras också för att binda samman fler gator med förskolan.

Majblomman i Kungälv har skrivit på Samhällskontraktet

Stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till.. Därmed har föreningen anslutit sig till alla de föreningar, organisationer och företag som tillsammans vill arbeta för att öka innanförskapet i vår kommun.

""

Brev till vårdnadshavare ska höja trafiksäkerheten

Brevet ska bidra till ökad trafiksäkerhet och informera om narkotika bland unga..

Kungälvs kommun och Polisen skickar informationsbrev till alla vårdnadshavare till 15-åringar. I brevet berättas vad som gäller för mopeder, A-traktorer och narkotikaanvändning. Syftet är att informera, stödja och vägleda för att bidra till ökad säkerhet.   

Nu kan du ta en promenad i en svensk djungel

Testa den nybyggda spången i Alkärret i Fontin.. Testa den nybyggda spången i Alkärret i Fontin. Här kan du lyssna på Hackspetten eller Stjärtmesen och på våren kan du lyssna på grodorna som spelar. Ta med dig fikakorgen.

""

Cykelservice i Västra parken 2 maj

Fixa din cykel inför våren. Vi bjuder på gratis cykelservice.. Fixa din cykel inför våren. Vi bjuder på gratis cykelservice den 2 maj klockan 15–19 i Västra parken.

Försvarsmaktsövning Aurora 23

Övningen genomförs 17 april till 11 maj.. Aurora 23 är en övning där alla försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Övningen genomförs 17 april till 11 maj 2023.

Föreningskväll med temat "Fritid och nyanlända"

Presenterade det rika föreningsliv som finns i Kungälv.. Den 15 mars 2023 genomfördes en föreningskväll med temat "Fritid och nyanlända" i Stadshuset. Kvällen genomfördes för att det kommit fram ett behov hos nyanlända av stöd med att hitta rätt till föreningslivet. Dessutom passade man på att informera om hur svenskt föreningsliv fungerar.

Strandstädning och Städa Kust - premiär 1-2 april

38 föreningar från Kungälv deltar.. Den 1 april kommer idrottsungdomar återigen befria Västkusten från skräp inom städprojektet Städa Kust 2023. Under premiärhelgen kommer tusentals ungdomar ge sig ut med sina gula Städa Sverige-säckar. Från Kungälvs kommun är det 38 st föreningar som ska städa var sin sträcka.

Ny konstgräsplan blir starten för nya arenaområdet vid Yttern

Det planerade arenaområdet kommer vara ett centrum för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter.. Det planerade arenaområdet vid Yttern kommer vara ett centrum för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter. Men redan nu byggs en ny konstgräsplan i området. 

Oasen simhall stänger för renovering 1 maj

Den 1 maj stänger Oasen simhall för säsongen på grund av renovering.. Den 1 maj stänger Oasen simhall för säsongen på grund av renovering av golv i de stora omklädningsrummen, väggarna i duschutrymmena och simbassängernas vattenreningssystem

Tonsjö AB har skrivit på Samhällskontraktet

Blir en viktig möjliggörare för arbete och sysselsättning.. Därmed har företaget anslutit sig till alla de föreningar, organisationer och företag som tillsammans vill arbeta för att öka innanförskapet i Kungälvs kommun.

Ny kastplan för friidrotten i Munkegärde

En ny plan för kastgrenar inom friidrott kommer under 2023 att byggas i Munkegärde. . En ny plan för kastgrenar inom friidrott kommer under 2023 att byggas i Munkegärde.

Festlig stämning när Tjuvkils förskola invigdes

Under onsdagen invigdes Tjuvkils förskola. I vackra och naturnära Tjuvkil invigdes under onsdagen kommunens nya förskola i Tjuvkil. När Miguel Odhner (S) och Anna Vedin (M) klippt bandet firade barn och personal med glädjerop.

Representanter för Rutgerson och Kungälvs kommun.

Rutgersson skriver på samhällskontraktet

Samverkar med gymnasiet kring praktikplatser.. Rutgerson har skrivit på Samhällskontraktet. Därmed har företaget anslutit sig till alla de föreningar, organisationer och företag som tillsammans vill arbeta för att öka innanförskapet i Kungälvs kommun.

Nytt snabbspår till arbete för ukrainska flyktingar med utbildning inom vård och omsorg

Det ska bli lättare för ukrainska flyktingar med arbetserfarenhet inom vård och omsorg att snabbt komma i arbete. . Kungälvs kommun deltar i ett samverkansprojekt som ska underlätta för ukrainska flyktingar med arbetserfarenhet inom vård och omsorg att snabbt komma in på arbetsmarknaden i Sverige. 

Representanter för McDonalds och kommunen skriver på samhällskontraktet.

McDonalds skriver på samhällskontraktet

Här får ungdomar ta ansvar och känna sig behövda.. Nu har McDonald's Kungälv skrivit på samhällskontraktet. Därmed har företaget anslutit sig till de 100-talet föreningar, organisationer och företag som vill arbeta för att öka innanförskapet i Kungälvs kommun.

En av Kungälvs muralmålningar

Ny möjlighet att se gatukonst i Västsverige

Ta del av en unik kulturskatt.. Nu kan du ta del av hundratals muralmålningar och annan gatukonst. Du kan också få hjälp med att planera din egen konstvandring med den interaktiva kartan.

Representanter för Pretec och Kungälvs kommun skriver på samhällskontraktet.

Pretec har skrivit på samhällskontraktet

Vill arbeta för att öka innanförskapet i Kungälvs kommun.. Därmed har de anslutit sig till de 100 tal föreningar, organisationer och företag som vill arbeta för att öka innanförskapet i Kungälv tillsammans med Kungälvs kommun.

""

Återvinning och förbränning av plastprodukter

Så fungerar det i Kungälvs kommun.. Kungälvs kommun har sedan sommaren 2022 börjat sortera ut plast. För att kunna återvinna så mycket plast som möjligt och inte behöva förbränna den, tar vi endast emot plastprodukter som går att återvinna

Stadshuset i Kungälv

Felaktigheter i enkät till vårdnadshavare i förskolan

Enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan från GR. Felaktiga e-postmeddelande har skickats från Göteborgsregionen till vårdnadshavare till barn i förskolan. Uppdaterad 17 januari 2023, klockan 13.25. 

Ny begränsning i när fyrverkerier får användas

Nyårsafton närmar sig och många vill fira in det nya året med fyrverkerier. För att begränsa ovarsam användning av fyrverkerier är den lokala ordningsregeln uppdaterad med en begränsning i när fyrverkerier får användas.

Föreningar som fyller jämnt uppvaktades av kommunfullmäktige

Kungälvs brukshundklubb, Ytterby IS och Kungälv tennisklubb. Föreningarna är Kungälvs brukshundklubb som bildades 1972 och fyllde 50 år. Ytterby IS som bildades 1947 och fyllde 75 år samt Kungälvs tennisklubb som bildades 1922 och fyllde därmed 100 år. Grattis till er!

Hästar i manege

Lunna ridklubb med i Samhällskontraktet

Öka innanförskapet i Kungälv. Lunna ridklubb har skrivit på Samhällskontraktet. Därmed har de anslutit sig till de 90-tal föreningar, organisationer och företag som vill arbeta för att öka innanförskapet i Kungälv tillsammans med Kungälvs kommun

""

Närtrafik – för dig som har lite glest mellan bussarna

För dig som har lite glest mellan bussarna. Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort. Till exempel om det inte går bussar där du bor. Ring för att beställa resa!

Över 20 ton skräp vid årets strandstädning

Över 20 ton skräp har plockats upp.. Kungälvs strandstädning har under 2022 uppfyllt målet igen. Hela kusten har städats!

Storkök på Nordtags förskola

Lokalt jobbspår inom måltidsservice

Lösning för att möta kompetensutmaning. Kommunen har en stor utmaning i att bemanna många verksamheter. Samtidigt finns det personer med erfarenheter, men som ännu inte kan svenska. En av lösningarna är lokala jobbspår. Nyligen startade ett sådant inom måltidsservice.

Ny taxa för vatten och avlopp för 2023

Räkna ut din avgift med ny e-tjänst. Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter för vatten och avlopp från 1 januari 2023. Avgiften höjs med 10 % för alla som är anslutna till det kommunala nätet. Engångsavgiften för en villaägare som ska ansluta till det kommunala nätet förändras genom att tomtens storlek inte längre påverkar kostnaden. Samtidigt bidrar Kungälv till att säkra tillgången till rent vatten för invånare i regionen.

Stadshuset i mörker med tänd vinterbelysning i rondellen

Minskad vinterbelysning i Kungälv

Beslut i kommunstyrelsen. Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd och Kungälvs kommun ser över sin elförbrukning på flera områden. Därför kommer kommunen att minska årets vinterbelysning jämfört med tidigare.

Orange färg

Vi uppmärksammar Orange day 2022 - Stadshuset lyser i orange

Stadshuset lyser i orange. Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Kungälvs kommun stödjer dagen som instiftades av FN, genom att lysa upp stadshuset i orange färg. Samma dag är det också vernissage för utställningen En vecka fri från våld.

Fällt träd i Paradisparken

Träd i Pardisparken ska bytas

Arbetet inleds under vecka 47. Träden längs ena långsidan i Paradisparken på Marstrand ska bytas ut. Anledningen är att flera av dom gått av vid roten. Arbetet inleds med att träden sågas ner under vecka 47. 

Almen i Västra parken ska tas ner

Svampsjukdom dödar trädet. Den stora almen i Västra parken måste tas ner då den drabbats av almsjukan. Den 8 november kommer trädvårdare och tar bort trädet. 

 

Kärnaklass vinnare av utmaningen På egna ben

Klass 16B kammade hem 5000 till klasskassan.. Årets vinnare På Egna Ben gick till Kärna skola, klass 16 B. De kammade därmed hem 5000 kronor till klasskassan med sina 1922 poäng. Med några poängs skillnad gick andrapriset till klass 6B Kareby skola, och på tredje plats kom klass 5 grön Kullen skola.

Sex ungdomar på scen som grattas av personer.

Fruktremmar vinnande affärsidé i årets Draknäste

Elever visade upp sina UF-företag. Ung företagsamhet tog plats på Kongahälla center i fredags då finalen i Draknästet ägde rum för eleverna på Mimers hus gymnasium. Fruktremmar, sugrör av vass och marmelad på återvunnen frukt blev de vinnande affärsidéerna.

Kulturpristagare

De två får årets kulturpris och kulturstipendium

Jan Eliasson och Rebecka Härnborg. Igår delades Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium ut på kommunfullmäktiges sammanträde. 2022 års kulturpris går till Jan Eliasson och kulturstipendiat är Rebecka Härnborg.

Föredragshållare

Kommunen hoppas på fler anbud från lokala företag

Upphandlingsträff med företagare. Det är många lokala Kungälvsföretag som är nyfikna på hur de kan bli leverantörer till Kungälvs kommun. Närmare 30 företagare deltog i en anbudsskola som Kungälvs upphandlingsenhet bjudit in till.

""

Militärövning i vår skärgård

Sker under perioden 3-12 oktober. Under perioden 3-12 oktober 2022 genomför Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) förbandsövningar i skärgårdsområdet mellan Halmstad och Strömstad. 

Byggarbetare

Kungälv klättrar i mätning av företagsklimat

Näringsliv. Företagsklimatet i Kungälv har förbättrats under det senaste året. Det visar Svenskt Näringslivs ranking som mäter företagsklimat i svenska kommuner. Kungälv stiger till plats 179 och det samlade omdömet har ökat för fjärde året i rad.

Personer stitter runt ett bord utomhus och fikar

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Se över din hemberedskap. Vid en kris kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Ha dina egna och dina näras förutsättningar och behov som utgångspunkt. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.

Skafferi fyllt med konserver och torrvaror

Beredskapsmeny testas i skolor och förskolor

Krisberedskapsvecka 26 september-2 oktober. Den 26 september till 2 oktober är det krisberedskapsvecka med tema mat i Sverige. I Kungälvs förskolor och skolor kommer alla barn och unga att serveras lunch från beredskapsmenyn under veckan. Korv med potatismos och lasagne är två av rätterna, som är lagade med enbart skafferivaror.

Ytterbyskolan

Ytterbyskolan ska renoveras och byggas om

Start i slutet av 2022. Kungälv och Ytterby växer, så för att möta kommande behov av nya och fler elever behöver Ytterbyskolan byggas om och byggas ut under de kommande fyra åren.

Exteriör bild på mottagningen

Mini-Maria ska ge unga tidigt stöd

Mottagning i Mölndal. Mini-Maria finns till för dig i Kungälv som är i ålder 13-21 och som har bekymmer med alkohol eller andra droger, eller med spel om pengar. Mottagningen finns i Mölndal, längre fram kommer en närmottagning att öppna i Kungälv.

""

Arkeologisk utredning Dammbergen i Ullstorp

flera provgropar ska grävas. Under september och oktober görs en arkeologisk utredning i Dammbergen. Det är en del av planprogrammet för Dammbergen där kommunen vill bygga bostäder, skola och LSS-boende.

Tre personer sitter vid ett bord och skriver på avtal.

Här skrivs avtal för vattenleverans

Säkrar vattentillgången för invånarna. Idag skrevs avtal för vattenleverenser från Kungälv till Stenungsund och Tjörn från 2024, när de tre kommunernas kommunstyrelseordförande träffades i Kungälv. Avtalet innebär att tillgången til vatten blir säkrare för boende i Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Tre personer som klipper ett band.

Förskolan i Nordtag invigd

Plats för 180 barn. I början av augusti välkomnades de första förskolebarnen till kommunens nya förskola i Nordtag. En förskola för 180 barn i det nybyggda, natursköna Nordtag i Ytterby. I veckan invigdes förskolan av rektorn, politiker, fastighetsbolag med flera.

Energirådgivning i samarbete med Göteborgs stad

"ökar tillgänglighet och kvalitet". Kommunens energirådgivning kommer från och med den första september att skötas i samarbete med Göteborgs stad. Flera andra kommuner har valt att göra likadant och på det viset får kommuninvånarna tillgång till fler rådgivare än idag.   

""

Odelius skriver på Samhällskontraktet!

Vill öka innanförskapet. Fler och fler företag skriver på samhällskontraktet. Senast i raden är Odelius Bil som på egna initiativ vill öka innanförskapet.

Personer som cyklar

Provcyklade del av Västkustleden

8 av 25 mil godkända av Trafikverket. Företrädare för Västkuststiftelsen, Turistrådet i Västsverige och berörda kommuner provcyklade i veckan en del av Västkustleden. Den mellan Göteborg och Ljungskile.

Motionscentralen Kotten i Fontin

Caféet på Kotten öppnar igen

Öppnar den 3 augusti. Den 3 augusti öppnar caféet på motionscentralen Kotten i Fontin igen, efter att ha varit stängt en tid. Välkommen att ta en fika i Fontins natursköna miljö!

Havssula som flyger

Fågelinfluensa bland vilda fåglar

Rapportera döda eller sjuka fåglar. Det pågår ett utbrott av fågelinfluensa längs västkusten. Risken att människor smittas är låg, men ansamlingar av sjuka och döda fåglar kan bli en sanitärt besvär. Om du hittar en död eller sjuk fågel får du gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Flytbrygga vid Romesjöns badplats

Nytt prov visar tjänligt vatten i Romesjön

Åter tjänligt vatten på alla badplatser. Uppdatering 3 augusti: nytt vattenprov visar på tjänligt badvatten i Romesjön och kommunen avråder inte längre från bad i sjön. Alla kommunala badplatser i Kungälv har tjänligt vatten. 

Nya regler från 1 juli som gäller flyktingar från Ukraina

. Det är Migrationsverket som har ansvaret för mottagandet av människor som söker asyl och för människor som kommer som massflyktingar från Ukraina. Från 1 juli gäller nya regler som ska jämna ut fördelningen av boendeplatser för flyktingar över landet.

Hela lekplatsen

Nu inviger vi nya lekplatsen i Nordtag

30 juni klockan 14. Äntligen är den nya naturlekplatsen i Nordtag klar och den 30 juni klockan 14 blir det officiell invigning. Alla barn och vuxna är välkomna!

""

Ny reningsteknik för dricksvatten testas

. I sommar inleds testerna av ny teknik för att rena dricksvatten vid vårt vattenverk på Marstrand.

""

Fler ansluter sig till samhällskontraktet

Kungälv Kode Golfklubb, Solberga Golf & Konferens och Pro-vent. Kungälv Kode Golfklubb, Solberga Golf & Konferens och Pro Vent är tre företag som den senaste månaden har skrivit under samhällskontraktet och bidrar till att öka innanförskapet i Kungälv. 

""

Några tips från Trygga ungdomsmiljöer inför sommaren

Inför skolavslutningen. Så här i skolavslutningstider vill Trygga ungdomsmiljöer passa på att påminna alla föräldrar om hur vi tillsammans kan bidra till en trygg och bra sommar för alla ungdomar.  

""

Kungälv spurtar för att få ihop 66 vikarier

Extra sommarersättning till vikarier. Efter två somrar med pandemirestriktioner är konkurrensen om sommarjobbare extra hård. Vård- och omsorgsverksamheterna i Kungälvs kommun jobbar nu hårt för att få ihop alla vikarier som behövs för att täcka behovet under semesterperioden.

Välkommen till informationsmöte om Nytorgstaden

15 juni klockan 17.30. Nytorgstaden i centrala Kungälv ska bidra till en sammanhängande stadskärna som binder samman de centrala delarna i Kungälv. Nu är detaljplanen för Nytorgstaden ute på samråd och alla är välkomna till ett öppet samrådsmöte den 15 juni.

Hela vår viktigaste vattentäkt skyddas

Vårt viktigaste livsmedel. Hela Götaälvdalen och Vänersborgsviken blir ett enda stort vattenskyddsområde från och med den 1 juli i år. I mitten av maj tog länsstyrelsen i Västra Götaland beslutet.

""

Bättre företagsklimat i Kungälv

Enkät bland Kungälvs företagare. Kungälvsföretagens sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet har ökat för fjärde året i rad. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i alla svenska kommuner, där Kungälv får betyg 3,2.

Team Serenity

2022 års idrottspris och idrottsstipendium

Mattias Carlsson och Team Serenity. Mattias Carlsson från Kungälvs Roddklubb har fått Kungälvs kommuns idrottspris 2022 och idrottsstipendiet har gått till Ytterby Kungälv konståkare: Team Serenity.

""

IFK Kungälv skriver på samhällskontraktet

Projekt för att aktivera barn och unga. Idrottsföreningen IFK Kungälv har skrivit under samhällskontraktet och är en av drygt 80 aktörer som gemensamt bestämt sig för att öka innanförskapet i Kungälv.

Sjögräs

Skolelever hjälper forskare

Ytterbyskolans elever kartlägger främmande arter i havsmiljön.. De främmande och invasiva arterna längs vår kust blir allt fler. Nu ska elever och lärare från Ytterbyskolan hjälpa forskare att kartlägga hur de breder ut sig och hur de påverkar havsmiljön.

Konfetti förbjuds utomhus

Ska minska spridningen av mikroplast. Så här i studenttider vill vi påminna om att konfetti gjort av plast numera är förbjudet att använda utomhus. 

Bilar som kör på E6, bostadshus i bakgrunden.

Högt betyg för Kungälvs företagsservice

Mätning av kommunal service. Företagen som hade kontakt med Kungälvs kommun under förra året ger kommunens företagsservice ett högt betyg. Allt enligt senaste mätningen från Insikt. Den visar hur företagen ser på den kommunala servicen. Kungälv hamnar på en tredjeplats och är den kommun i regionen som har förbättrat sitt resultat mest sedan mätningen startade 2012.

Rekryteringsträffar för jobb i sommar

26 april, 3 maj och 10 maj. Vid tre tillfällen anordnar Kungälvs kommun rekryteringsträffar för jobb inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Välkommen!

Årsredovisning 2021

Sammanfattar året. Nu finns kommunens årsredovisning för 2021, som sammanfattar årets ekonomi och verksamhet. Årets resultat för kommunen är 450 Mkr.

Havet vid Nordöns badplats

Hjälp till att hitta olja längs kusten

Olja hittad i Kungälv. Även i Kungälv har man hittat olja som kan komma från det utsläpp som skedde i onsdags när ett fartyg tankades väster om Vrångö i Göteborgs södra skärgård. Du som privatperson kan använda strandstädarkartan för att rapportera om du hittar olja längs kusten. 

Kartbild över plats för etablering av detaljshandelsföretag

Kommunen positiv till etablering av Biltema

Stärker Kungälv som handelsplats. Detaljhandelsföretaget Biltema har visat intresse för att etablera ett nytt flaggskeppsvaruhus i Kungälv. Kungälvs kommun är positiv till etableringen, vilket innebär att kommunen ska ta fram en detaljplan för området när kommunstyrelsen har tagit ställning.

""

Öppet hus om detaljplan för arenaområdet vid Yttern

25 april i stadshuset. Välkommen till öppet hus den 25 april om detaljplanen för arenaområdet vid Yttern. Kom och ställ dina frågor och prata med de som arbetar med detaljplanen och projektet. 

""

Djuphamnskajen i Marstrand stängs tillfälligt 30 mars

Inspektion av funktion och underhållsbehov.. Kajen stängs mellan klockan 8-17 på grund av inspektering av funktion och underhållsbehov.

""

Nationella vaccinationsveckan

14-20 mars. Vaccinet är det allra viktigaste verktyget i kampen mot covid-19 och i Sverige har vi med gemensamma krafter nått en hög vaccinationstäckning. Men det är fortfarande mer än en miljon människor över 12 år som inte tagit sin första dos. Därför genomförs nu en nationell vaccinationsvecka i Sverige under vecka 11 (14-20 mars).

Flaggor

Kungälvs kommuns information med anledning av läget i Ukraina

Kommunen följer utvecklingen. Kungälvs kommun följer det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen i Ukraina. Här finns länkar till myndigheters information. 

""

På måndag testas Hesa Fredrik

Test 7 mars. Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars är det åter dags för test av utomhusvarningen.

Flaggor

Kungälvs kommun flaggar för att visa solidaritet

Med anledning av situationen i Ukraina. Kungälvs kommun flaggar med den ukrainska flaggan utanför stadshuset för att visa solidaritet med Ukraina. 

Två personer med en läsplatta och ritningar framför sig

Nu kan du söka bygglov digitalt

Ny e-tjänst. Nu kan du som vill bygga i Kungälv söka bygglov och andra åtgärder digitalt. Kommunen inför en ny e-tjänst som gör att du kan söka ditt bygglov när du vill på dygnet, från en mobiltelefon, läsplatta eller dator. 

Gata med hus i Kongahälla

Vi blir fler i Kungälv

SCBs befolkningsstatistik. Det är många som vill bo i Kungälv. Kungälv är en av de kommuner i landet som växer snabbast just nu, mycket tack vare att många väljer att flytta hit. Förra året ökade Kungälvs befolkning med 1 221 invånare. Vid årsskiftet var vi 48 271 kungälvsbor.

""

Skrota din uttjänta fritidsbåt miljövänligt

Nu kan du få hjälp. Uttjänta plast- och glasfiberbåtar som blir liggande i naturen är ett miljöproblem. De kan läcka farliga vätskor som skadar djur och natur. Du som kommuninvånare kan nu få hjälp att skrota dina gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljövänligt sätt. 

""

Svar på kampanj mot Sveriges socialtjänster

.

En stor nationell kampanj med flera felaktiga påståenden om hur socialtjänsten i Sverige fungerar har de senaste veckorna fått stor spridning i arabisktalande kanaler på sociala medier med miljontals följare.

""

Hjälp oss att ta fram en ny friluftsplan

Besvara några frågor i vår enkät.. Under våren kartlägger Kungälvs kommun områden som används och kan användas för friluftsliv. Detta är ett led i att ta fram en ny naturvård- och friluftsplan. Med hjälp av dig som bor eller vistas i kommunen kan vi få ett bättre underlag.

Coronaviruset sett i mikroskop

Detta gäller från 9 februari

Restriktioner hävs. Den 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige.

Coronaviruset sett i mikroskop

Restriktioner tas bort 9 februari

Information från myndigheter. De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Solljus som lyser ner genom vattenytan.

Nominera till årets idrottspris och idrottsstipendium

Senast den 15 februari. Vem eller vilka ska få årets idrottspris och idrottsstipendium i Kungälv? Fram till den 15 februari kan du nominera till idrottspriset och ansöka om idrottsstipendiet.

Unga företagare tävlar i Kindereggsgalan

Var med och rösta fram publikens pris. Förra årets livesända reklamfilmsgala blev en succé. Nu är det åter dags för de unga företagarna från Mimers hus gymnaisum att tävla med sina reklamfilmer i Kindereggsgalan. Rösta fram din favorit bland reklamfilmerna!

Marstrands skola

Marstrands skola stängd från 24 januari

Skolan stängd 24 januari på grund av personalbrist. Måndag den 24 januari kommer Marstrands skola och fritidshem vara stängd på grund av att det saknas personal.

Coronaviruset sett i mikroskop

Folkhälsomyndighetens justerade förhållningsregler 20 januari

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter. Nu ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Allt för att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög

Exteriörbild Båtmansgärdet

Vädjan om att avstå från besök på våra äldreboenden

Allt för att minska smittspridning.. Smittspridningen av covid-19 ökar stort i samhället. Kungälvs kommun har anpassat verksamheten efter de råd och riktlinjer som gäller. För att ytterligare minska risken för smittspridning vädjar vi till närstående att vara sparsam med besök på våra äldreboenden.

Elev framför dator

Fjärr-och distansundervisning för årskurs 7 och 8 vid Ytterbyskolan

Gäller från och med den 18 januari 2022. . Ytterbyskolans årskurs 7 och 8 övergår till fjärr- och distansundervisning från och med den 18 januari 2022.

tom återvinningscental, staket runt om

Munkegärde återvinningscentral byggs om

Fler containrar ska minska köer. Nu inleds arbetet med att bygga om kommunens största återvinningscentral för att öka servicen till dig. Munkegärde återvinningscentral kommer att få ytterligare 7 platser för containrar bland annat. 

Coronaviruset sett i mikroskop

Flera nya åtgärder mot covid-19 införs 12 januari

Covid-19-pandemin. För att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen på sjukvården införs flera nya åtgärder från och med 12 januari.

""

Ansträngt läge i vård- och omsorgsverksamheterna

Coronapandemin. Den pågående coronapandemin påverkar den kommunala vården och omsorgen. Hemtjänsten är särskilt hårt drabbad men alla verksamheter har det ansträngt. 

Bilar som kör på E6, bostadshus i bakgrunden.

Kungälvsborna trivs bra i sin stad

Medborgarundersökning 2021. Trivs du bra i Kungälv? Då är du som de allra flesta Kungälvsbor – 96 procent av invånarna tycker att Kungälv är en bra plats att bo på. 7 av 10 kan också rekommendera andra att flytta hit. Det och mycket mer finns i resultatet från årets medborgarundersökning.

Groende solrosfrö

Årets hållbarhetsstipendium går till Hållsunga Gård och skafferi

För sjuttonde året i rad. Såhär låter motiveringen: "De har ett stort engagemang i ekologisk odling och djurhållning och bidrar genom deras arbetssätt till biologisk mångfald och ett varierat och artrikt landskap. Verksamheterna arbetar med hela kedjan från produktion till försäljning av deras produkter och bidrar till folkbildning genom kommunikation och kunskapsspridning till konsumenter i Kungälvs kommun."

Coronaviruset sett i mikroskop

Nya åtgärder för minskad smittspridning

Från 8 december. Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Gemensamt inriktningsbeslut för ny arena

Beslut i kommunfullmäktige.

Igår tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för en ny mötesplats för idrott, evenemang och kultur i Arena Yttern.

""

Skydda dig mot bedrägerier

Var kritisk mot okända besökare. Polisen i Kungälv informerar om fler anmälningar än vanligt just nu där äldre blivit utsatta för bedrägerier. Polisens tips är att vara kritisk mot okända besökare och att aldrig lämna ut kort- eller kontouppgifter över telefon.

Exteriörbild Stadshuset

Kungälvs kommun bildar bolagskoncern

Beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade i torsdags att bilda en helägd bolagskoncern för de kommunala bolagen i Kungälv. Så från 1 december 2021 ingår Bokab, Kungälv Energi och Bagahus i en koncern med AB Kongahälla som moderbolag.

Exteriörbild Stadshuset

Kommunen övar krisledning idag

10 november. Idag den 10 november övar kommunen krisledning tillsammans med räddningstjänst, polisen och andra aktörer. 

En skogsglänta

Nu rustar vi upp motionsspåren i Fontin

Ökad tillgänglighet. Fontins naturreservat med motionsspår är ett viktigt närströvområde och används av många. Därför rustar vi nu upp 2,5-kilometersspåret och märker om alla slingor. Dessutom skapar vi ett helt nytt uterum som kan användas för träning och undervisning.

En mer rättvis vatten- och avloppstaxa

. Den nya vatten och avloppstaxan förenklas och görs tydligare. Det betyder att fakturan kommer att bli lättare att förstå och taxan blir mer förutsägbar under 2022.

Varningsskylt med text Töm bilen innan tjuven gör det

Varningsskyltar ska påminna oss att tömma bilen

Förebygga bilinbrott. Den närmaste tiden kommer över 100 nya skyltar med budskapet ”Töm bilen innan tjuven gör det” att sättas upp på parkeringar runt om i Kungälv. Syftet är att påminna om att inte lämna saker synliga i bilen, för att minska antalet bilinbrott.

Mimers hus exteriör

Drogförebyggande arbete i skolan

Sök med narkotikahund . I förra årets medborgardialog kom det fram att narkotika och missbruk var det som skapade mest otrygghet för medborgarna. Kommunen arbetar tillsammans med polisen och andra organisationer på olika sätt. En insats i det drogförebyggande arbetet är att söka igenom skollokaler med narkotikahund.

Laddplatser på parkeringen på Hedvigsholmen

36 laddplatser planeras. Kommunen planerar för 36 parkeringsplatser med elbilsladdning på Hedvigsholmen i Marstrand i samband med upprustningen av parkeringen.

Coronaviruset sett i mikroskop

Nya rekommendationer från 1 november om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Så länge ska du stanna hemma. Folkhälsomynighetens information om hur länge du ska stanna hemma när du är sjuk och när du kan återgå till förskola, skola eller arbete. 

Kund i butik

Årets julklapp ska stötta det lokala näringslivet

Kungälvsföretag kan ansluta sig. För att stötta Kungälvs näringsliv har Kungälvs kommun beslutat att årets julgåva till de cirka 3700 anställda ska användas hos presentkortsanslutna handlare som är verksamma i Kungälvs kommun. Butiker, caféer, restauranger och andra företag som säljer till privatpersoner i Kungälv bjuds in till att koppla upp sig till ett elektroniskt system för presentkort.

Vaccination mot covid-19 av 12- till 15-åringar i Kungälv

Börjar under vecka 42. Från och med vecka 42 kommer barn och ungdomar i åldern 12 till 15 att erbjudas vaccin mot covid-19 i kommunens skolor. I dagarna får vårdnadshavare hem ett brev med samtyckesblankett och hälsodeklaration, som ska skickas tillbaka till skolan. 

Cykelväg från Fridhem till Trankärr

Trygg väg till den framtida ridskolan. Nu är arbetet igång med att bygga en gång- och cykelväg från Fridhem i Tveten fram till Trankärr.

Nya affärsidéer prövades i Draknästet

Final på Kongahälla center. Idag avgjordes finalen i Draknästet, platsen där gymnasieungdomar med UF-företag möter lokala affärsdrakar för att testa sina affärsidéer. Re-Bake UF stod som vinnare och SHBAG UF och Korken UF kom två och trea. Grattis till alla unga entreprenörer som deltog!

Mimershallen

Träffa oss på Kungälvsmässan

14-16 oktober i Mimershallen. Den 14 till 16 oktober är det Kungälvsmässan i Mimershallen. Kungälvs kommun finns på plats i en monter och under dagarna kan du träffa en rad olika verksamheter från kommunen. 

Mimers hus exteriör

Idrott hela livet är temat på årets idrottskonferens

16 oktober. Den 16 oktober är Kungälvs idrottsföreningar inbjudna till årets stora idrottskonferens. I år med temat Idrott hela livet och huvudtalare är riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Regnvatten i Sparrås idrottshall

Verksamheten är igång igen. Stora regnmängder under flera dagar gjorde att vatten trängde in i Sparrås idrottshall i helgen.

Exteriörbild Stadshuset

Bokab och kommunen eniga om vägreservatet i Östra Tunge

Byter färdriktning för området. Bokab och Kungälvs kommun har enats om att helt avbryta fortsatt arbete i det så kallade vägreservatet som ligger i Östra Tunge i Ytterby.

Coronaviruset sett i mikroskop

Det här gäller från och med den 29 september

Sammanfattning av råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har sammanställt vilka råd, föreskrifter och rekommendationer kring covid-19 som gäller från och med den 29 september. 

Demokratistuga

Demokratistugan rullar in i Västra Götaland

Demokratin 100 år. För att fira att demokratin fyller 100 år turnerar en demokratistuga genom Sverige hela 2021. Den 29 september till den 3 oktober besöker demokratistugan Västra Götaland och bjuder in till ett fullspäckat evenemang med aktiviteter som höjer kunskapen.

Fyra personer vid ett bord där en skriver på samhällskontraktet

Carryline och Tempo Diseröd skriver samhällskontrakt

Arbetar för att öka innanförskapet. Två nya företag har skrivit på samhällskontraktet i Kungälv. Det är Carryline och Tempo Diseröd som ansluter sig till de 80-tal organisationer som nu gemensamt arbetar för att öka innanförskapet i Kungälv.

Anna Wadman, samordnare på Brottsofferjouren, foto

Utökat samarbete med Brottsofferjouren i Storgöteborg

Mer resurser ger kungälvsborna bättre stöd.. Sedan våren 2021 ingår Kungälv i Storgöteborgs Brottsofferjour. Det innebär att vi satsar mer resurser i ett mer långsiktigt arbete för att ge kungälvsborna bättre stöd och information.

Café Zanzibar och Lunna Golf & Country skriver samhällskontrakt

Öka innanförskapet i Kungälv. Kungälvs kommun hälsar två nya företag välkomna till samhällskontraktet. Café Zanzibar Bed & breakfast Naturresor och Lunna Golf & Country Club ansluter sig därmed till de 80-talet aktörer som arbetar för att öka innanförskapet i Kungälv.

Undersökning om hur det är att leva och bo i Kungälv

Medborgarundersökning. Vad tycker invånarna om Kungälvs kommun? Om skolan, äldreomsorgen, gator, parker och kommunikationer? Hur fungerar kontakten med kommunen? Kungälvsbornas åsikter är värdefulla, därför deltar Kungälvs kommun i SCB:s medborgarundersökning.

Var med och påverka Bohusläns framtid

Leader Södra Bohuslän. Leader Södra Bohuslän som arbetar med lokal utveckling har tagit fram ett förslag till utvecklingsstrategi för de kommande fem åren. 

""

Tre nya företag till samhällskontraktet

Compass group, Hansson & Söner och Ica Nära Skafferiet. Under våren har tre nya företag anslutit sig till samhällskontraktet och är med på olika sätt för att bidra till ett ökat innanförskap i Kungälv. Det är Compass Group, Hansson & Söner Entreprenad AB och Ica Nära Skafferiet.

""

Varning för falsk hemtjänst

Anmäl misstänkta brott. Vi har fått information om att personer som falskt utger sig vara från kommunens hemtjänst har besökt invånare med eller utan hemtjänst i Kungälv.

""

Här tecknas nya medborgarlöften

Fokus på att motverka otrygga platser, förebygga narkotikamissbruk samt insatser för att öka trafiksäkerheten.. Den 31 mars undertecknades nya medborgarlöften. Löftet till medborgarna är ett åtagande som polisen och Kungälvs kommun gör till invånarna i kommunen under en bestämd tid. Löftet är utformat som aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som medborgarna berättat om. 

Två marstrandsfärjor

Biljetter till Marstrandsfärjan köper du nu såhär

. Nu lanseras det nya biljettsystemet för Marstrandsfärjan. En hemsida som också kan fungera som en app direkt i din smarta mobiltelefon.

Äldre dam talar i telefon

Seniorlinjen – ett initiativ för att bryta äldres isolering

Stöd till äldre. Äldre är kanske den grupp som har drabbats hårdast av coronapandemins restriktioner och riskerar ofrivillig ensamhet. Med nystartade Seniorlinjen erbjuds äldre ett enkelt sätt att bryta isoleringen, få hjälp med digital teknik och ha en trevlig pratstund med en medmänniska.

Två nya företag undertecknar samhällskontraktet

Nu har även Sysport AB och City Gross undertecknat samhällskontraktet.. Sysport och City Gross, undertecknade samhällskontraktet 26 augusti. Det är nu över 80 företag, föreningar och myndigheter som tillsammans jobbar för ett bättre Kungälv och för att öka innanförskapet.

Webbinarium om Kungälvs näringsliv

Effekterna av corona på Kungälvs näringsliv. I veckan ordnade Kungälvs kommun ett webbsänt seminarium om coronapandemins effekter på Kungälvs näringsliv för alla företagare i Kungälv. Ett 80-tal företagare deltog och fick ta del av information från kommunen, Arbetsförmedlingen och Business Region Göteborg.