Kastellegårdskolan

Kastellegårdskolan ligger i centrala Ytterby. På skolan går cirka 500 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Här finns fritidshem för de yngre barnen (F-3) och fritidshem för de äldre (4-6).
I årskurs 1-6 får tre elever dela på ett digitalt verktyg som används i undervisningen.

Kastellegårdskolan är Kungälvs största skola men det kan man inte tro när man kommer hit. Vi har en mycket gemytlig stämning på skolan. Hos oss är alla barn allas barn. All personal har ett gemensamt ansvar att se till barnens bästa under hela skoldagen. Vi jobbar för att eleverna ska känna sig trygga och ha en god arbetsro. Våra pedagoger är engagerade i eleverna och utmanar dem i sitt lärande både i skolan och på Fritidshemmen. Kastellegårdskolan har ett välfungerande Elevhälsoteam som har ett övergripande ansvar att utifrån elevernas hälsa bidra till måluppfyllelse. Vi har en hög måluppfyllelse och ett strukturerat arbete för att hålla och öka måluppfyllelsen.

Fakta om skolan

Årskurser: F-3 och 4-6
Antal elever förskoleklass: 72
Antal elever 1-3: 176
Antal elever 4-6: 262
Antal elever totalt: 510

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Kastellegårdskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

 

  Sidan uppdaterades: