Beräkna avgifter för omsorg och hjälp

För att vi ska kunna beräkna din avgift för omsorg och hjälp behöver vi få uppgifter om din sammanlagda inkomst. Det kan exempelvis vara pension, sjukersättning, bostadsbidrag, inkomst av tjänst (lön) med mera.

Enkelt med e-tjänst 

Det lättaste sättet att lämna uppgifterna är att använda vår e-tjänst. Du behöver en e-legitimation för att använda e-tjänsten. Om du får hjälp med det här av exempelvis en närstående så kan den personen använda sin e-legitimation.

För dig som vill använda en pappersblankett så finns den att skriva ut från e-tjänsten. Du kan också hämta ett exemplar i stadshuset.

Makar och registrerade partners

Om du är gift eller har en registrerad partner ska bådas inkomstuppgifter tas med. Om du får ändrade förutsättningar så ska du uppdatera dina uppgifer så fort som möjligt. Det kan exempelvis vara om dina inkomster minskar eller ökar under året.

Bostadstillägg

Du kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Boendekostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Gör en ungefärlig beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du frågor om bostadstillägget ska du vända dig till Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776.

Det är frivilligt att lämna uppgifter

När beräkningen är klar skickar vi ett avgiftsbeslut till dig. I början av varje år begär vi in uppdaterade uppgifter för en ny beräkning. Du har rätt att överklaga beslutet. 
Det är frivilligt att lämna informationen om inkomster. Om du väljer att inte lämna uppgifter så får du betala enligt den taxa som gäller. Avgifter inom Trygghet och Stöd (2023) (pdf)  

Om något är oklart så är du alltid välkommen att höra av dig till en avgiftshandläggare via kundcenter.0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: