Ansvariga politiker

I Kungälvs kommun har vi ett antal kommunalråd med ansvar för olika områden. Deras uppdrag är att leda arbetet i kommunstyrelsens olika utskott och föredraga frågorna i kommunstyrelsen. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen.

Kommunfullmäktiges ordförande

 

Thomas Alpner (M) är kommunfullmäktiges ordförande och leder kommunfullmäktiges möten. 
Kontaktuppgifter till Thomas Alpner

 

Kommunfullmäktiges vice ordförande

Victoria Dahlqvist (SD) är kommunfullmäktiges vice ordförande och biträder kommunfullmäktiges ordförande. 
Kontaktuppgifter till Victoria Dahlqvist

 

Kommunstyrelsens ordförande

Miguel Odhner (S) är kommunstyrelsens ordförande.  
Kontaktuppgifter till Miguel Odhner

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Anders Holmensköld (M) är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Kontaktuppgifter till Anders Holmensköld

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Gun-Marie Daun (KD) är kommunstyrelsen 2:e vice ordförande och oppositionsråd
Kontaktuppgifter till Gun-Marie

 

Samhällsbyggnadsråd

Jonas Andersson (S) är samhällsbyggnadsråd.
Kontaktuppgifter till Jonas Andersson

 

Oppositionsråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

 

Greger Plannthin (SD) är oppositionsråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.
Kontaktuppgifter till Greger Plannthin

 

Social- och omsorgsråd

Pia Gillerstedt (S) är social- och omsorgsråd.
Kontaktuppgifter till Pia Gillerstedt

 

Oppositionsråd med ansvar för social- och omsorgsfrågor

Elisabeth Mattsson (L) är oppositionsråd med ansvar för social- och omsorgsfrågor.
Kontaktuppgifter till Elisabeth Mattsson

 

Utbildningsråd

Anna Vedin (M) är utbildningsråd.
Kontaktuppgifter till Anna Vedin

 

Oppositionsråd med ansvar för utbildningsfrågor

Patrik Ryberg (SD) är oppositionsråd med ansvar för utbildningsfrågor.
Kontaktuppgifter till Patrik Ryberg

 

Ekonomiråd

Daniel Tengwall (S) är ekonomiråd.
Kontaktuppgifter till Daniel Tengwall

  Sidan uppdaterades: