Ett enat Bohuslän

Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer samverkar kring Bohuslän som destination.

Samtliga elva kommuner i Bohuslän har enats om att arbeta tillsammans för att främja en enhetlig strategi för besöksnäringen i regionen. Grunden för denna samverkan lades under åren 2012–2015 genom projekt Bohuslän på export, som drevs av Turistrådet Västsverige AB med medfinansiering av Tillväxtverket.

Visionen för besöksnäringen är:

  • Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination.

Samverkan mellan kommuner och organisationer

Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige och besöksnäringsföretagen. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra alla insatser.

Vill du veta mer om de olika parternas roller och åtaganden, läs gärna den fullständiga handlingsplanen som antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i samtliga kommuner.

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän

Fokusområden väljs politiskt

I mars varje år anordnas ett årsmöte med politiker och tjänstemän från alla kommuner. 

Vid årsmötet beslutar politikerna vilka fokusområden som är aktuella för det kommande året.

Fokusområden 2023

De fokusområden som ska prioriteras av kommunerna under 2023 är:

  • Hållbarhet
  • Vandringsleder
  • Cykelled genom Bohuslän
  • Mobilitet

Läs mer

Turistrådet Västsverige – Ett enat Bohuslän

  Sidan uppdaterades: