Hemmansgatans lekplats

Bostadsnära lekplats i Tega.

Lekplatsen ligger i nedre Tega, ner mot Valnäs industriområde, i Ytterby.

Hitta bästa cykelväg till lekplatsen

Hitta närmsta parkering till lekplatsen

På lekplatsen finns:

  • Enkelgungor, under gungorna finns sand
  • Babygunga
  • Klätterställning, under ställningen finns sand
  • Sandlåda
  • En vippgunga (en fyrklöver av trä som sitter på en stor fjäder, har plats för fyra personer), under gungan finns sand

 

  Sidan uppdaterades: