Sagoslottet

Sagoslottet ligger centralt vid Kärna torg, med gångavstånd till natur, skola och bibliotek. Förskolan har två hemvister för barn åldrarna 1 - 5 år.

Om vår verksamhet

På Sagoslottet vill vi känna glädje och meningsfullhet. Vi tycker leken är viktig och arbetar för fantasi och kreativitet i utbildningen. Leken skapar möjlighet för barn att utveckla nya kunskaper.

Vi arbetar efter teman vilket innebär att vi erbjuder en utbildning där barnen får kunskap genom olika uttrycksformer. Vårt förhållningssätt präglas av en nyfikenhet på barns utforskande och en stark tro på barnen som kompetenta med en förmåga och drivkraft att vilja lära och utvecklas.

Utifrån läroplanens mål kring hållbarhet, matematik, språk, naturvetenskap och digitalisering skapar vi lärmiljöer där barnen uppmuntras till möten både med varandra och med olika material i ett meningsfullt sammanhang.
Innehållet i temat styrs av vilka mål vi väljer att fokusera på och vilka intressen barnen visar i lek och utforskande. Temat pågår under ett år.
För att skapa de bästa förutsättningar för lärande delar vi barnen i mindre grupper under dagen.

På enheten har vi varje år ett dagläger under tre dagar, "Uteveckan"; för förskolans äldsta barn. Lägret är en del i vår samverkan kring övergångar mellan förskola och grundskola, som ett led i att bygga trygga relationer inför nästa steg i deras livslånga lärande.

 Länk till Lpfö Läroplan för förskolan

 

  Sidan uppdaterades: