Boule

Det finns flera grusplaner i kommunen som kan användas för att spela boule och andra aktiviteter. En av planerna är specialanpassad för boule, den ligger i Ytterby.

Kungälv

Munkegärde

I Munkegärde finns en grusplan som är 4 x 15 meter, vilket betyder att det finns plats för 1 bana för boulespel.

Strandparken

I Strandparken i Kungälv finns en grusplan som är 12 x 15 meter, vilket betyder att det finns plats för 3 stycken banor för boulespel.

Älvparken

I Älvparken i Kungälv finns en grusplan som är 8 x 15 meter, vilket betyder att det finns plats för 2 stycken banor för boulespel.

Grinden

Vid lekplatsen i Grindenområdet finns en grusplan som är 15 x 20 meter vilket betyder att det finns plats för 5 stycken banor för boulespel.

Nordmannaparken

Vid fotbollsplanen i Nordmannaparken finns en boulebana i tävlingsstandard. Den är 15x36 meter vilket ger 9 st banor för boulespel. Här finns picknickbord och bänkar i anslutning till banorna. 

 

Ytterby

Vid Ytterbyhemmet, bakom Folktandvården i Ytterby, finns en boulebana i tävlingsstandard. Den är 15x36 meter vilket ger 9 st banor för boulespel. Här finns picknickbord och bänkar i anslutning till banorna.

Kärna

På Lyckevägen, vid konstgräsplanen i Kärna, finns en grusplan som är 30 x 30 meter med plats för 15 banor.

Marstrand

Vid Blekebukten på Koön i Marstrand finns en grusplan som är 12 x 15 meter, vilket betyder att det finns plats för 3 banor för boulespel.

  Sidan uppdaterades: