Överförmyndarverksamheten

""

Om överförmyndaren

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

""

Vill du bli god man?

En god man är ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer.

""

Blanketter och e-tjänster

På denna sida hittar du blanketter som rör god man, förvaltarskap och förmyndarskap.

""

God man och förvaltare

Behöver du stöd med att exempelvis sköta din ekonomi eller bevaka dina rättigheter? Då kan du ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare.

""

Förälder, vårdnadshavare och förmyndare

Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och förmyndare.

""

God man för ensamkommande barn

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare ska så snart som möjligt få en god man som företräder dem. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige.

""

Redovisning

God man, förvaltare och redovisningsskyldiga förmyndare är skyldiga att komma in med redovisning till överförmyndarnämnden. Redovisningen kan se olika ut beroende på vilken typ av uppdrag man har.

""

Informationsmaterial

Förvaltarfrihetsbevis

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man överlämnar ett bevis om att man inte har förvaltare.

""

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Det är inte alla hjälpbehövande som behöver få en god man utsedd av tingsrätten. Framtidsfullmakt eller hjälp av anhöriga kan vara ett alternativ.