Faderskap, föräldraskap

Om två föräldrar inte är gifta när barnet föds får Sociala myndighetsnämnden i kommunen där modern är folkbokförd i uppdrag att fastställa föräldraskapet.

Om ni vill göra detta innan barnet är fött kontaktar ni Kundcenter som hjälper er att komma i kontakt med rätt handläggare.

Om faderskapet/föräldraskapet inte är fastställt när barnet är fött kommer en handläggare på kommunen att kontakta er per post.

De tio lediga dagar som den andra föräldern eller en närstående kan ta ut i samband med barnets födelse har inte med fastställandet av faderskap/föräldraskapet att göra.

Läs mer om de tio dagarna på Försäkringskassans webbplats.

  Sidan uppdaterades: