Faderskap, föräldraskap

Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds behöver föräldraskapet fastställas. Detta görs av Sociala myndighetsnämnden i den kommun där mamman är folkbokförd. Det går även att använda Skatteverkets digitala föräldraskapsbekräftelse.

Föräldraskapsbekräftelse genom kommunen

Om ni vill fastställa föräldraskapet innan barnet är fött kontaktar ni Kundcenter som hjälper er att komma i kontakt med rätt handläggare.

Om föräldraskapet inte är fastställt när barnet är fött kommer en handläggare på kommunen att kontakta er per post.

De tio lediga dagar som den andra föräldern eller en närstående kan ta ut i samband med barnets födelse har inte med fastställandet av faderskap/föräldraskapet att göra. 

Läs mer om de tio dagarna på Försäkringskassans webbplats.

Föräldraskapsbekräftelse genom Skatteverkets e-tjänst

Skatteverket erbjuder en e-tjänst för föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Skatteverkets webbplats Bekräfta att du blivit förälder

 

  Sidan uppdaterades: