Att jobba här

Hos oss erbjuds du ett arbete som gör skillnad i många människors vardag!

 Teckenspråk:


Mer än 3 000 personer arbetar inom Kungälvs kommun. De flesta arbetar med vård och utbildning. Andra arbetar som till exempel bygglovsingenjör, bibliotekarier eller socialsekreterare. Vi har över 200 olika yrken inom kommunen. Alla yrken har ett gemensamt uppdrag och ett gemensamt mål – att ge så god service som möjligt åt kommunens medborgare.

Kommunen satsar mycket på att de anställda trivs och har möjlighet att utvecklas. Vårt mål är att du som anställd själv ska kunna påverka ditt arbete och utvecklas i din yrkesroll.

Alla lediga tjänster inom Kungälvs kommun finns här på vår webbplats www.kungalv.se/ledigajobb.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Kungälvs kommun ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Tillsammans är vi fler än 3 000 medarbetare som arbetar för att göra Kungälv till en bra kommun att bo i, arbeta i och besöka. Vi utbildar våra barn och ungdomar, vi tar hand om våra äldre och vi underhåller vatten och avlopp. Vi planerar, bygger och utvecklar så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.  Vårt arbete kommer alltid att behövas och vara viktigt!

Du erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter i ett positivt arbetsklimat på hälsofrämjande arbetsplatser. Vi har över 200 olika yrken.  Så många yrken, men ändå ett gemensamt uppdrag och ett gemensamt mål - att ge så god service som möjligt åt kommunens medborgare. Det är din kompetens, ditt förhållningssätt och dina värderingar avgör hur våra medborgare har det och får det.

 
Våra värderingar

Våra värderingar är en gemensam grund i vårt arbete för medborgarnas bästa. De är ett resultat av ett värdegrundsarbete som vi gjort tillsammans, på alla arbetsplatser hos oss.

 • Helhetssyn
  Vi tänker hela tiden större än den egna delen och tar hänsyn till helheten från början.  På så sätt får vi större förståelse för varandra och når målet på en rakare väg.

 • Medborgarfokus
  Kärnan i kommunens verksamhet är mötet med medborgaren. Vi producerar tjänster för medborgarens bästa. Vi är öppna och ger tydlig information. Vi visar engagemang och är närvarande i mötet.

 • Lärande
  Vi är en lärande organisation där lärandet ständigt pågår. Vi lär oss av varandra och andra genom att lyssna och ha en reflekterande dialog. Vi omvärldsbevakar och tar del av ny kunskap som vi omsätter i handling. Genom att utveckla hur vi arbetar lär vi oss i vardagen.   

Så ser våra medarbetare på våra värderingar och hur de används i praktiken.

 

Utvecklas hos oss

För att du ska kunna göra ett bra jobb behöver du självklart ha rätt kompetens. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, både genom kompetensutveckling och genom att ta mer ansvar i ditt arbete.

Kompetensutveckling - mer än kurser!

Kompetensutveckling hos oss kan innebära kurser och föreläsningar, men även mentorskap, handledning, nätverk, praktik och studiebesök. Viktiga delar för din kompetensutveckling är det årliga medarbetarsamtalet men även arbetsplatsträffar och lönesamtalet.

Medarbetarsamtal - ett tillfälle att planera din kompetensutveckling

Varje år har du medarbetarsamtal med din chef. Vid samtalen gör ni tillsammans en plan för din kompetensutveckling. Vårt mål är att du alltid ska kunna påverka ditt arbete och fortsätta utvecklas.


Dina förmåner

Ditt välbefinnande bidrar till hur våra medborgare får det och det är du som får Kungälvs kommun att utvecklas. Därför vill vi bidra till att du mår bra både på jobbet och hemma. Kolla in förmånerna här:

 • Friskvårdsbidrag upp till 1500 kronor per år
 • Vi har meningsfulla arbeten som gör skillnad
 • Föreläsningar om hälsa
 • Stöd i privatekonomiska, juridiska och relationsfrågor
 • Motionslopp till reducerat pris
 • Köp miljöbil eller årskort på västtrafik
 • Aktivt arbete för din arbetsmiljö
 • Varierande arbetsuppgifter och en trygg anställning
 • Rökfri arbetstid

Att leda i Kungälvs kommun

Det du gör och den du är gör skillnad! Ledarskapet är en viktig del i Kungälvs kommuns framgång. Som ledare hos oss bidrar du till att göra skillnad i människors vardag. Du får utveckla våra verksamheter utifrån de mål och uppdrag vi fått av medborgare och politiker. Vi erbjuder personlig och yrkesmässig utveckling. Genom tydliga och rimliga uppdrag kan du utföra ditt ledarskap på bästa möjliga sätt.

Låter det som en lockande utmaning? Kanske är just du den vi söker?

Har du frågor om hur det är att vara chef i Kungälvs kommun? Du är alltid välkommen att kontakta HR-chef Annika Renström, 0303-23 80 00.

5 snabba frågor till några chefer hos oss 

  Sidan uppdaterades: