Introduktionsprogrammen

Detta är programmet för dig som av någon orsak inte har behörighet
till gymnasiestudier inom ett nationellt program. Tillsammans skapar
vi ett studieupplägg som passar dig utifrån din bakgrund och dina
framtidsplaner. Du ökar dina chanser att få ett arbete om du inte vill
läsa vidare. 

 

Våra introduktionsprogram

Inom introduktionsprogrammen kan du kombinera dina studier på många olika sätt så att det passar din
bakgrund, din person och dina framtidsplaner. När du blir elev på något av introduktionsprogrammen
gör vi, tillsammans med dig och din/dina vårdnadshavare, upp en personlig studieplan som innehåller de ämnen och de kurser som du behöver studera.

Vi erbjuder grundskoleämnen och gymnasiegemensamma kurser som anpassas efter dina behov och önskemål. Våra lärare är behöriga i samtliga ämnen och är utbildade i lärstilspedagogik så att de kan hjälpa dig att hitta ditt bästa sätt att lära. Undervisningen genomförs i små grupper.

Om du har:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • dyslexi
 • dyskalkyli
 • eller andra inlärningssvårigheter

blir du erbjuden hjälp och stöd av våra specialpedagoger. Du får egen dator och tillgång till olika kompensatoriska hjälpmedel. Du kan kombinera dina studier med praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom den bransch du är intresserad av.

Individuellt alternativ

Dina behov och förutsättningar är utgångspunkten när vi tillsammans gör din personliga studieplan. Du kan gå i skolan fem dagar i veckan eller kombinera studier två till tre dagar i veckan med yrkespraktik inom den bransch du är intresserad av.

Programinriktat val

Om du inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program kan du läsa programinriktat val. För att få gå det måste du ha godkända betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk och i något av dessa alternativ:

Godkänt i engelska eller matematik samt fyra andra ämnen.
Godkänt i engelska och matematik samt minst tre andra ämnen .

Språkintroduktion

Språkintroduktion ger dig som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Du förbereds för att kunna söka ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Yrkesintroduktion - Bilverkstad

Om du saknar behörighet till nationellt program och är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att komma in på arbetsmarknaden kan du välja Yrkesintroduktion Bilverkstad. Du läser ämnen och kurser som tränar dig inför tillvaron på en bilverkstad.

I din studieplan kan det ingå grundskoleämnen och karaktärsämnen men grunden och huvudfokus i
utbildningen ligger på att träna de färdigheter som du behöver kunna på ett jobb.
Mycket handlar om att öka din allmänbildning och om att lära känna dig själv i förhållande till arbetsmarknadens krav. Dina studier i skolan kommer efterhand, utifrån dina förutsättningar, att kombineras med praktik så kallat arbetsplatsförlagt lärande inom den bransch du är intresserad av. Utbildningen är treårig.

Karaktärsämnen:

 • Fordonsteknik – introduktion
 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
 • Personbilar- service och underhållsteknik
 • Reparation av personbilar
 • Truckkortsutbildning
 • APL, praktik

Yrkesintroduktion - Försäljning och service

Om du vill arbeta inom försäljning och service men saknar behörighet till ett nationellt program kan du läsa Yrkesintrodukton Försäljning och service. I din studieplan ingår grundskoleämnen och karaktärsämnen från yrkesprogrammet. Arbetsplatsförlagt lärande är en stor del av utbildningen och kan komma att vara i till exempel affär eller inom lager/logistik. Utbildningen är treårig, men om du blir behörig till ett nationellt program eller komvux tidigare så kan du söka vidare dit.

Karaktärsämnen:

 • Branschkunskap
 • Handel och hållbar utveckling
 • Servicekunskap

Yrkesintroduktion - Industriteknik

Om du är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att kunna arbeta med svets och plåtbearbetning men saknar behörighet till ett nationellt program kan du välja Yrkesintroduktion Industriteknik. I din studieplan ingår grundskoleämnen och karaktärsämnen från yrkesprogrammet.

Arbetsplatsförlagt lärande börjar år två ute på ett företag som arbetar med svets- eller plåtbearbetning.
Varaktigheten anpassas efter dina förutsättningar. Utbildningen är treårig, men om du blir behörig till ett
nationellt program eller komvux tidigare så kan du söka dit. Arbetsmarknaden är mycket god.

Industritekniska programmet har två inriktningar:

 • Svetsteknik - centralt är att kunna använda olika tekniker för svetsning beroende på krav och material
 • Produkt och maskinteknik - centralt är att kunna bearbeta metaller genom att svarva och bocka metaller för hand eller med hjälp av dator.

Val av inriktning sker i årskurs två.

Yrkesintroduktion Vård och Omsorg

Om du är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att kunna arbeta inom vård och omsorg, men saknar behörighet till ett nationellt program kan du läsa Yrkesintroduktion Vård och omsorg.
I din studieplan ingår grundskoleämnen och karaktärsämnen från yrkesprogrammet.

Arbetsplatsförlagt lärande på till exempel ett äldreboende eller inom hemtjänst ingår med cirka
fyra veckor per läsår. Utbildningen är treårig, men om du blir behörig till ett nationellt program eller komvux tidigare så kan du söka vidare dit.

Karaktärsämnen:

 • Anatomi och fysiologi 1 
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1

Dessa kuser leder till yrkestiteln vårdbiträde. 

  Sidan uppdaterades: