Pedagogisk omsorg - familjedaghem

På ett familjedaghem ingår ditt barn i en mindre grupp med varierande åldrar från 1-6 år. Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg där dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal.

 Lättläst:

I Kungälv finns det familjedaghem.


Familjedaghem kallas också dagmamma.


I familjedaghem kan barn 


som är mellan 1 och och 12 år gå, 


och då är barnen hemma 


hos en dagbarnvårdare.

 

För att söka om plats i ett familjedaghem

ska du ringa kommunen.

Ring 0303-23 92 35 om du bor i:

 • Marstrand,
 • Hålta
 • Kärna
 • Ytterby
 • Kareby
 • Romelanda
 • Fridhemsområdet.

Ring 0303-23 97 28 om du bor i:

 • Munkegärdesområdet
 • Solberga
 • centrala Kungälv
 • Komarken

Dagbarnvårdaren, som leder verksamheten, anpassar den dagliga verksamheten efter barngruppens behov och intressen. Dagbarnvårdarna arbetar i huvudsak i sitt eget hem men även i arbetslag. De träffas utomhus eller i en lokal där barnen får syssla med exempelvis målning, sångstund och rytmik.

När dagbarnvårdaren är ledig eller sjuk finns rutiner som gör att ditt barn ändå får pedagogisk omsorg. Under inskolningen, som brukar sträcka sig över två veckor, har förälder och dagbarnvårdare ett inskolningssamtal. Dagbarnvårdaren håller ett utvecklingssamtal om ditt barn en gång om året.

Barnen serveras hemlagade måltider utifrån förskolans matsedel. Tillsammans med dagbarnvårdaren utforskar barnen familjedaghemmets närmiljö som lekplatser och natur.

Ansök om plats i pedagogisk omsorg

Vårdnadshavare kan ansöka om plats i pedagogisk omsorg när barnet är ett år gammal och då barnets vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.

Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg ska kommunen så långt det är möjligt erbjuda detta på samma villkor som gäller för förskola. Pedagogisk omsorg erbjuds i den mån det finns plats och till barn som är folkbokförda i Kungälvs kommun. Barn som är folkbokförda i en annan kommun tas endast emot i mån av plats.

Avgifter för barnomsorgen

Fristående pedagogisk omsorg

I kommunen finns aktörer som erbjuder fristående pedagogisk omsorg. För att ansöka om plats kontaktar du den fristående pedagogiska omsorg du är intresserad av. Fristående aktörer ansvarar själva för sina kösystem och har egna rutiner vid fördelning av platser.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg 

Relaterad information

  Sidan uppdaterades: