Energideklaration

Enligt lagen ska villor och radhus som byggs och säljs energideklareras. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader.

Köpa eller hyra bostad

I en energideklaration står det hur mycket energi en byggnad använder. Den är bland annat till för dig som funderar att köpa eller hyra en bostad och kan hjälpa dig att jämföra olika hus med varandra. När du ska köpa eller hyra har du rätt att få se bostadens energideklaration, det är ägaren som ska visa dig deklarationen.

Sälja bostad

Om du ska sälja din bostad behöver du ha en giltig energideklaration. Du som ägare får själv kontakta ett företag som gör energideklarationer, företaget ska vara godkänt av SWEDAC.

Vem kontrollerar?

Kommunen har tillsynsansvar (kontrollerar). Om den som äger en byggnad vägrar att energideklarera kan kommunen till exempel ge ägaren böter (vite).

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen är giltig i 10 år och innehåller bland annat information om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp.
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen.
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.
  • värmesystemet.
  • ventilationssystemet.

Vem gör en energideklaration, och när?

Det är ägaren som ska kontakta en energiexpert som ska göra en energideklaration. Deklarationen ska göras:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten
  • för nya byggnader, senast två år från de har tagits i bruk

Lagen om energideklaration

Från och med den 1 oktober 2006 gäller lagen om energideklaration. Lagen är till för att byggnader ska bli mer energieffektiv och få en god inomhusmiljö.

Mer information om energideklaration

På Boverkets webbplats (extern länk) finns information om bland annat vilka uppgifter som behövs för energideklarationen, vilka byggnader som ska energideklareras och information om godkända företag.

  Sidan uppdaterades: