Socialjouren

Om du behöver prata med någon inom socialtjänsten på kvällar eller helger kan du ringa Socialjouren.

Ring oss på telefon 031–365 87 00

När kommunens socialtjänst är stängd kan du kontakta Socialjouren i Göteborg på nedanstående tider:

  • Måndag - torsdag från klockan 16.30 till påföljande morgon klockan 08.00
  • Från fredag klockan 15.00 till måndag klockan 08.00 
  • Helgdagsafton och dag före helgdag från klockan 15.00 till efterföljande vardag klockan 08.00.

Övriga tider ska du kontakta Gemensam mottagning. 

  Sidan uppdaterades: