Socialjouren

Om du behöver prata med någon inom socialtjänsten på kvällar eller helger kan du ringa Socialjouren.

Ring oss på telefon 031 - 365 87 00

När kommunens socialtjänst är stängd kan du kontakta Socialjouren i Göteborg på nedanstående tider:

  • Måndag - torsdag från klockan 16.30 till påföljande morgon klockan 08.00
  • Från fredag klockan 15.00 till måndag klockan 08.00 
  • Helgdagsafton och dag före helgdag från klockan 15.00 till efterföljande vardag klockan 08.00.

Övriga tider ska du kontakta Gemensam mottagning. 

  Sidan uppdaterades: