Modersmålsundervisning

Flerspråksenheten är en skolenhet som erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning samt Välkomsten som är en skolintroduktion för nyanlända. Inom Flerspråksenheten undervisar cirka 40 lärare i cirka 30 språk. Verksamheten är till för elever i alla kommunens skolor.

Modersmålsundervisning

Elever som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få undervisning i detta språk. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet och språket ska vara det dagliga språket i elevens hem. Modersmålsundervisning erbjuds om det är minst fem elever som önskar sådan och om det finns en lämplig lärare. Minoritetsspråk är undantagna alla krav ovan.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk och för adopterade elever 

Elever som talar ett minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) har alltid rätt till modersmålsundervisning. Adopterade barn har rätt till modersmålsundervisning även om de inte har grundläggande kunskaper i språket.

Studiehandledning

Nyanlända elever som ännu inte kan tillräckligt bra svenska för att på bästa följa undervisningen erbjuds studiehandledning. Handledningen sker i samverkan med elevens lärare eller mentor och kan ske samtidigt med ämneslektionen, före undervisningen eller som repetition. Studiehandledningen sker på elevens modersmål eller det språk som eleven behärskar bäst. Studiehandledning erbjuds alla nyanlända elever i fyra år. Om det bedöms att eleven därefter behöver fortsatt handledning behöver ett åtgärdsprogram sättas upp.

Välkomsten

Välkomsten är en mottagning för nyanlända elever. Alla nyanlända elever som kommer till kommunen skrivs in via Flerspråksenheten och obligatorisk kartläggning görs av Välkomsten på alla grundskoleelever från årskurs 1–9.

Välkomsten ger undervisning i form av ämnesintroduktion och samhällsintroduktion för årskurs 7–9 elever, vilket ger eleverna en bra väg in i den svenska skolan. Under tiden på Välkomsten kartläggs eleverna enligt Skolverkets material för kartläggning vilket ligger till grund för elevens fortsatta skolgång.

  Sidan uppdaterades: