Lekplats i Marstrands stadspark

Lekplatsen ligger mellan Färjeläget och Marstrands kyrka på Marstrand.

Lekplatsen är utrustad med:

  • Enkelgungor
  • Kompisgunga
  • Klätterställning utformad som ett skepp
  • Pendelgungor
  • Liten rutchkana
  • Sandlåda med bakbord och lekhus
  • Vippgunga (gungredskap som sitter fast på en stor fjäder)

Under hela lekplatsen finns gjuten gummi. Här finns flera picknicbord, parkbänkar och sopkärl.

Rullstolsburna kan ta sig fram till alla lekredskapen förutom pendelgungorna.

  Sidan uppdaterades: