Luktar ditt vatten illa?

Dålig lukt på ditt vatten kan bero på svavelväte. Svavelväte i dricksvatten kan finnas i områden med sulfidhaltiga mineral, det kan även bildas av vissa bakterier vid syrebrist. Ämnet luktar som ruttna ägg.

Redan vid 10-100 miljarddels gram/liter kan du känna dålig lukt på vattnet. Det luktar illa men är inte farligt att dricka. De halter som på grund av lukt gör vattnet oanvändbart ligger betryggande långt under de halter som kan ha hälsoeffekter.

Det här kan du göra om vattnet luktar illa

  • Lufta vattnet i en vanlig brunn. Brunnen ska vara noggrant tätad i botten och fogar.
  • Lufta vattnet i hydroforen eller annan reservoar, det ska vara en gammal hydrofor om det ska fungera. Led sedan ut luften från huset.
  • Lufta vattnet i borrhålet.
  • Pumpa upp vatten och låt det rinna ner i rörets öppning i borran. Om vattnet innehåller mycket järn eller mangan är det här inte en bra lösning eftersom det kan fälla ut och sätta igen pumpar med mera.
  • Installera ett H2S-filter, det liknar järnfilter och hjälper även mot järnproblem.
  • Placera ett kolfilter direkt på kranen. Det fungerar bäst vid tillfälliga problem.
  • Tillsätt klortabletter i mycket små mängder som inte ger klorsmak. H2S oxideras då till sulfat. Det rekommenderas endast vid tillfälliga problem.
  Sidan uppdaterades: