Välkommen som vårdnadshavare i Kungälvs grundskola eller gymnasium

Den här informationen vänder sig till dig som är vårdnadshavare, framför allt till dig vars barn nyligen har börjat i kommunal skola i Kungälv.

Du som är vårdnadshavare förväntas använda IT-systemen Unikum och Skola24 för att hålla kontakten med ditt barns skola.

Unikum

Unikum är en lärplattform med lärloggar, omdömen, dokumentation kring utvecklingssamtal med mera. Information från skolan och kommunen mejlas till dig från Unikum.

Du kan använda mobilappen Unikum Familj eller logga in i Unikum i en webbläsare för att ta del av information i Unikum. Du loggar in med BankID i båda fallen. 

För att du ska kunna få mejlutskick från Unikum behöver du försäkra dig om att du har rätt mejladress inskriven i Unikum. Denna lathund som beskriver hur du gör det.

Skola24 - frånvaro och vistelseschema

Du anmäler frånvaro för ditt barn i Skola24. Du kan använda mobilappen Skola24 eller logga in i en webbläsare. I båda fallen loggar du in med BankID. Ett tredje alternativ är att du anmäler frånvaro i appen Unikum Familj eftersom det finns en koppling mellan Skola24 och Unikum.

Du som har barn på fritidshem lägger in barnets vistelseschema i Skola24 i en webbläsare. Det måste vara via en webbläsare eftersom det tyvärr varken går att lägga in vistelsescheman i Skola24s app eller i appen Unikum Familj idag. På Skola24s supportsida hittar du instruktioner för hur du går till väga.

Specialkost

Om ditt barn är i behov av specialkost, så gör du en ansökan digitalt. Du behöver göra en ansökan inför varje läsår. Läs mer om mat i skolan, specialkost och hur du ansöker om specialkost på kommunens hemsida

Kommunens hemsida

kommunens hemsida hittar du användbar information om till exempel läsårstider, busskort, fritidshem, matsedel och försäkringar. 

Skolportalen finns det länkar till scheman samt några av de IT-system som används i kommunens skolor.

Några användbara direktlänkar

Information om läsårstider och stängningsdagar 
Information om busskort 
Information om fritidshem 
Ansöka om skolbyte (E-tjänst Ny skola)
Information om skolval 

För mer information om ditt barns skola, se webbsidan för aktuell skola på kommunens hemsida.

  Sidan uppdaterades: