Digitala plattformar för vårdnadshavare

Kommunens digitala plattformar för vårdnadshavare finns tillgängliga i webbläsare och som appar att ladda ner.

Unikum familj

Unikum är en samverkansplattform för vårdnadshavare, pedagoger och barn. I Unikum får du uppdateringar och information från förskolans eller skolans personal och rektor. Som vårdnadshavare är det viktigt att du har tillgång till Unikum så att du kan följa ditt barns kunskapsutveckling och ta del av förskolans och skolans information. Personer som saknar svenskt personnummer kan tyvärr inte logga in i Unikum med BankID.

Instruktion för inloggning i Unikum
Instruktion för att ändra mailadress i Unikum
Personuppgiftsbehandling i Unikum

Skola24

Skola24 är ett verktyg för närvaroregistrering och hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barn och elevers närvaro.

Edlevo

Edlevo är ett system som används inom barnomsorg, grundskolan och gymnasiet. I Edlevo kan du exempelvis ansöka om barnomsorg för ditt barn och acceptera placeringserbjudande. För att acceptera platserbjudande eller säga upp din barnomsorg behöver du göra det i Edlevo-appen.

För grundskoleelever kan du ansöka om skolbyte och anmäla inflytt.

För gymnasieelever kan du se ditt barns förenklade studieplan och betyg för avslutade kurser tills barnet är 18 år.

  Sidan uppdaterades: