Bli privat utförare enligt LOV

Valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem) innebär att invånare i Kungälvs kommun som har beviljats hemtjänst i det ordinära boendet har rätt att välja vem (kommunen eller privat utförare) som ska utföra hemtjänstinsatserna.

En biståndshandläggare gör en bedömning av behovet av hemtjänst, och fattar beslut om vilka insatser som ska beviljas till den enskilde medborgaren. När ett biståndsbeslut har fattats ger kommunen uppdraget till den utförare som den enskilde valt. 

Valet kan göras bland kommunens egen hemtjänst eller de hemtjänstutförare som kommunen har godkänt och tecknat avtal med. Utföraren garanteras inte någon volym eftersom det är brukaren som väljer utförare.

Kungälvs kommuns hemtjänst i egen regi deltar inte i upphandlingen utan är direktkvalificerade.
 

Så går det till att ansöka

På Valfrihetswebben finns all information om hur du ansöker. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur val av utförare av hemtjänst kommer att fungera och vilka krav som ställs på utföraren.

Här hittar du förfrågningsunderlaget 

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare kommer att ske löpande.

Ansökningar som kommer in granskas regelbundet av kommunen. När ansökan godkänts av kommunen tecknas avtal. Kommunen kommer därefter att komplettera informationsmaterialet som riktas till hemtjänstbrukarna med information om de nya utförarna. Brukarna kan då välja den nya utföraren.

Presentation av ditt företag

Kommunen har ett ansvar att informera de kommuninvånare som är intresserade av kundval på ett enkelt och likartat sätt. Alla företag som blivit godkända får en möjlighet att presentera sig på hemsidan och i det informationsmaterial som kommunens biståndshandläggare delar ut som presenterar kommunens utförare av hemtjänst.
 

Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåerna för de privata företag som vill utföra hemtjänst i kommunen varierar beroende på den årliga uppräkningen av hemtjänstersättning per hemtjänsttimma till kommunala och privata utförare. Se bilaga 6 i förfrågningsunderlaget.

  Sidan uppdaterades: