Boendestöd

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd i ditt hem, för att lättare klara vardagen.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Du kan få hjälp av boendestöd om du har en psykisk funktionsnedsättning, eller har utvecklingsstörning eller autism. Du kan ansöka om boendestöd hos Funktionshinderenhetens handläggare.

Boendestöd ska vara en hjälp för dig, så att det blir lättare att klara dig själv. 

Boendestödet kan till exempel vara hjälp med att:

  • sköta hemmet
  • få bra vanor i vardagen
  • åka buss
  • hitta bra aktiviteter
  • kontakta sjukvård och myndigheter
  • uträtta ärenden.
  Sidan uppdaterades: