Förvaltningsledning

Förvaltningen i Kungälvs kommun består av tre sektorer som är indelade i ett antal verksamhetsområden. Förvaltningen består också av ett antal specialistfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet och upphandling.

 Kommundirektör

Haleh Lindqvist
E-post: haleh.lindqvist@kungalv.se
Telefon: 0303-23 91 08

 

Bildning och lärande

Sektorchef: Monica Carhult Karlsson
Telefon: 0303-23 97 55
E-post:monica.carhultkarlsson@kungalv.se

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium och kultur
 • Kompetenscentrum och vuxenutbildning

Tf verksamhetschef Förskola:
Lina Öinert
Telefon: 0303-23 94 16
E-post: lina.oinert@skola.kungalv.se

Verksamhetschef F-9: 
Maria Vidlund
E-post: maria.vidlund@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Gymnasium och kultur:
Amela Filipovic
Telefon: 0303-23 97 67
E-psot: amela.filipovic@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Kompetenscentrum och Vuxenutbildning:
Tanja Tajic
Telefon: 0303-23 92 50
E-post: tanja.tajic@skola.kungalv.se

 

Samhälle och utveckling

Sektorchef: Anders Holm
E-post: anders.holm@kungalv.se
Telefon: 0303-23 87 28

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Fastighet

Verksamhetschef Teknik: 
Anders Holm, tf
E-post: anders.holm@kungalv.se
Telefon: 0303-23 87 28

Verksamhetschef Service: 
Anneli Thronsen
Telefon: 0303-23 92 65
E-post: anneli.thronsen@kungalv.se

Verksamhetschef Planering och myndighet: 
Mirsad Radoncic, tf
Telefon: 0303-23 91 97
E-post: mirsad.radoncic@kungalv.se

Verksamhetschef Lokaler och anläggningar:
Åsa Berglie
Telefon: 0303-23 93 40
E-post: asa.berglie@kungalv.se


Trygghet och stöd


Sektorchef: Lena Arnfelt
E-post: lena.arnfelt@kungalv.se
Telefon: 0303-23 95 53

 • Myndighet
 • Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende
 • Vård- och omsorgsboende
 • LSS-boende, Daglig verksamhet

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg: 
Annelie Svantesson, tf
Telefon: 0303-23 91 23
E-post: annelie.svantesson@kungalv.se

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande: 
Anna Mårtén
Telefon: 0303-23 96 24
E-post: anna.marten@kungalv.se

Verksamhetschef Äldreomsorg:
Maria Stenmark
Telefon: 0303-23 91 37
E-post: maria.stenmark@kungalv.se

Verksamhetschef Funktionsstöd:
Carina Winkler Keithsdotter
Telefon: 0303-23 91 27
E-post: carina.winkler-keithsdotter@kungalv.se

 

Ekonomi

Ekonomichef: Pia Jakobsson
E-post: pia.jakobsson@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 25

 

HR

HR-chef: Ann-Charlott Backström
E-post: Ann-Charlott.Backstrom@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 55

 • HR
 • Säkerhet- och trygghetsfrågor

 

Kansli

Administrativ chef: Madeleine Nilsson
E-post: madeleine.nilsson@kungalv.se
Telefon: 0303-23 90 76

 • Arkiv
 • Kommunikation
 • Nämndadministration
 • Näringsliv
 • Registratur
 • Systemförvaltning
 • Upphandling
 • Överförmyndarverksamhet

 

Projekt

Projektchef: Åsa Berglie
E-post: asa.berglie@kungalv.se
Telefon:0303-23 93 40  Sidan uppdaterades: