Förvaltningsledning

Förvaltningen i Kungälvs kommun består av tre sektorer som är indelade i ett antal verksamhetsområden. Förvaltningen består också av ett antal specialistfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet och upphandling.

 Kommundirektör

Haleh Lindqvist
E-post: haleh.lindqvist@kungalv.se
Telefon: 0303-23 91 08

 

Bildning och lärande

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se
Telefon: 0303-23 94 16

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium och Vuxenutbildning
 • Kultur och fritid

Verksamhetschef Förskola:
Monica Carhult Karlsson
Telefon: 0303-23 97 55
E-post:
monica.carhultkarlsson@skola.kungalv.se 

Verksamhetschef F-6: 
Lars-Gunnar Hermansson
Telefon: 0303-23 82 63
Epost: lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se

Verksamhetschef 7-9: 
Catharina Bengtsson
Telefon: 0303-23 83 35
E-post: catharina.bengtsson@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Kompetenscentrum och Vuxenutbildning:
Tanja Tajic Björkman
Telefon: 0303-23 92 50
E-post: tanja.tajicbjorkman@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Gymnasium:
Amela Filipovic
Telefon: 0303-23 97 67
E-psot: amela.filipovic@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Kultur: 
Matilda Skön

Telefon: 0725-50 77 04
E-post: matilda.skon@skola.kungalv.se

 

Samhälle och utveckling

Sektorchef: Anders Holm
E-post: anders.holm@kungalv.se
Telefon: 0303-23 87 28

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Fastighet

Verksamhetschef Teknik: 
Marcus Spovell
Telefon: 0303-23 97 70
E-post: marcus.spovell@kungalv.se

Verksamhetschef Service: 
Anneli Thronsen
Telefon: 0303-23 92 65
E-post: anneli.thronsen@kungalv.se

Verksamhetschef Planering och myndighet: 
Fredric Arpfjord
Telefon: 0303-23 91 49
E-post: fredric.arpfjord@kungalv.se

Verksamhetschef Lokaler och anläggningar:
Helena Tellberg
Telefon:
E-post: helena.tellberg@kungalv.se


Trygghet och stöd

Sektorchef: Lena Arnfelt
E-post: lena.arnfelt@kungalv.se
Telefon: 0303-23 95 53

 • Myndighet
 • Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende
 • Vård- och omsorgsboende
 • LSS-boende, Daglig verksamhet

Verksamhetschef Myndighet: 
Peter Almgren 
Telefon: 0303-23 91 23
E-post: peter.almgren@kungalv.se

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande: 
Anna Mårtén
Telefon: 0303-23 96 24
E-post: anna.marten@kungalv.se

Verksamhetschef Sociala resurser: 
Peter Almgren
Telefon: 0303-23 91 23
E-post: peter.almgren@kungalv.se

Verksamhetschef Stöd i ordinärt boende:
Maria Stenmark
Telefon: 0303-23 91 37
E-post: maria.stenmark@kungalv.se

Tf verksamhetschef Vård- och omsorgsboende:
Maria Stenmark
Telefon: 0303-23 91 37
E-post: maria.stenmark@kungalv.se

Verksamhetschef LSS-boende, Daglig verksamhet:
Carina Winkler Keithsdotter
Telefon: 0303-23 91 27
E-post: carina.winkler-keithsdotter@kungalv.se

 

Ekonomi

Ekonomichef: Pia Jakobsson
E-post: pia.jakobsson@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 25

 

HR

HR-chef: Ann-Charlott Backström
E-post: Ann-Charlott.Backstrom@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 55

 • HR
 • Säkerhet- och trygghetsfrågor

 

Kansli

Administrativ chef: Madeleine Nilsson
E-post: madeleine.nilsson@kungalv.se
Telefon: 0303-23 90 76

 • Arkiv
 • Kommunikation
 • Nämndadministration
 • Näringsliv
 • Registratur
 • Systemförvaltning
 • Upphandling
 • Överförmyndarverksamhet

 

Projekt

Projektchef: Åsa Berglie
E-post: asa.berglie@kungalv.se
Telefon:0303-23 93 40  Sidan uppdaterades: