Thorildskolan

Thorildskolan ligger i centrala Kungälv. Här går cirka 450 elever från årskurs 7 till och med årskurs 9. Klasserna är uppdelade på fyra arbetslag.

Här bryr vi oss om varandra och miljön

På Thorildskolan delas eleverna in i nya klasser när de börjar sjuan eftersom vi anser att en jämn könsfördelning, geografisk spridning och balanserad kunskapsnivå ger den bästa lärandemiljön. Vi jobbar också aktivt med miljöfrågor och har blivit utnämnd till Skola för hållbar utveckling.

Alla elever har varsin dator som används i undervisningen.

Thorildskolans idrottsprofil
Utifrån förändrad timplan i grundskolan kommer Thorildskolan inte kunna erbjuda blivande elever i årskurs 7 att börja någon av skolans idrottsprofiler hösten 2019. 

Fakta om Thorildskolan (7-9)

Årskurser: 7-9
Antal elever totalt: 450

Fakta om Thorildskolan (Skolverket)

Thorildskolans värdegrund
Thorildskolans vision 2022

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Thorildskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 707 kb)

 

  Sidan uppdaterades: