Krismottagningen Våld i nära relation

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld (Socialstyrelsen.se).

Krismottagningen är till för dig som till exempel

  • har blivit utsatt för våld
  • själv har använt våld mot din partner eller någon annan i din närhet
  • har det svårt i samband med skilsmässa eller separation
  • har svårigheter i ditt föräldraskap
  • har problem med agressivitet

Krismottagningen kan hjälpa dig med 

  • rådgivning och stöd
  • krissamtal
  • bearbetningssamtal
  • stöd i att ta kontakt med andra myndigheter

Om du har barn, kan också de få möjlighet till samtal, för att bearbeta svåra upplevelser. 

På mottagningen arbetar socionomer med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet.

Krismottagningen tillämpar sträng sekretess och finns i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Inga journaler förs, och du kan vara anonym om du vill.

Det är gratis att få hjälp från Krismottagningen.

Exempel på våld och utsatthet

Fysiskt våld
Kan vara knuffar, att bli fasthållen, slagen eller sparkad.

Sexuellt våld
Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.

Psykiskt våld
Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Social utsatthet
Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiell/ekonomisk utsatthet
Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Vanvård/försummelse
Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

 

Så kommer du i kontakt med Krismottagningen Våld i nära relation

Telefon 0303–23 90 70 eller 23 90 71
Besöksadress: Familjerådgivningen, Uddevallavägen 1, Kungälv. (Ingång mot stadshuset).


Om du behöver ytterligare hjälp och stöd

Socialtjänst i Kungälv, dagtid (Gemensam mottagning) 
Telefon 0303–23 93 77
Kvällar/helger (Socialjour)
Telefon 031–365 87 00

  Sidan uppdaterades: