Våld i nära relationer

Här hittar du information som hjälper dig som är utsatt för våld, dig som känner någon som är utsatt för våld eller dig som utövar våld.

Krismottagning Våld i nära relation

Krismottagningen är till för dig som till exempel:

 • har blivit utsatt för våld av någon i din närhet
 • själv har använt våld mot din partner eller någon annan i din närhet
 • har det svårt i samband med skilsmässa eller separation
 • har svårigheter i ditt föräldraskap
 • har problem med agressivitet
 • får ersättning för sexuella tjänster eller har ett sexuellt självskadebeteende
 • har köpt sexuella tjänster eller funderar på att göra det

Krismottagningen kan hjälpa dig med:

 • rådgivning och stöd
 • krissamtal
 • bearbetningssamtal
 • stöd i att ta kontakt med andra myndigheter

På mottagningen arbetar socionomer med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet.

Sekretess

Om ni kontaktar oss ska ni kunna känna er trygga. Det råder en särskilt sträng sekretess, en så kallad absolut sekretess. Det betyder att det ni pratar om under samtalen inte förs vidare. Om det däremot kommer fram att barn utsätts för brott, som psykisk eller fysisk misshandel, bevittnar våld eller utsätts för sexuella övergrepp ska familjerådgivaren anmäla detta.

Ni har rätt att vara anonyma och det förs inga journaler.

Exempel på våld och utsatthet

Fysiskt våld
Kan vara knuffar, att bli fasthållen, slagen eller sparkad.

Sexuellt våld
Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.

Psykiskt våld
Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Social utsatthet
Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiell/ekonomisk utsatthet
Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Vanvård/försummelse
Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

 

Vi finns på telefon:

 • Om du har använt våld är du välkommen att ringa:0303-23 90 70
 • Om du är eller har blivit utsatt för våld är du välkommen att ringa: 0303-23 90 71

Besöksadress: Familjerådgivningen, Uddevallavägen 1, Kungälv. (Ingång mot stadshuset).

Kostnad

Det är gratis att få hjälp från Krismottagningen.

Om du behöver ytterligare hjälp och stöd

Socialtjänst i Kungälv, dagtid (Gemensam mottagning) 
Telefon 0303-23 93 77
Kvällar och helger (Socialjour)
Telefon 031-365 87 00

  Sidan uppdaterades: