Vattenöversikt

Kungälvs kommuns vattenöversikt är en del av kommunens miljövårdsprogram och påverkar vattenvårdsarbetet i kommunen.

Vad är en vattenöversikt?

Vattenöversikten beskriver alla viktiga sjöar och vattendrag inom kommunen. Den anger mål och åtgärder för hur ytvatten och grundvatten ska förbättras. Vattenöversikten antogs av kommunfullmäktige 1996 och kompletteras med ett antal kartor som du hittar lite längre ner på denna sida. Du kan läsa vattenöversikten i sin helhet här:

Vattenöversikt Kungälvs kommun del 1 (pdf)
Vattenöversikt Kungälvs kommun del 2 (pdf)


Fiskevårdsplan

2020 antogs en Fiskevårdsplan för havsöring. Den kompletterar vattenöversikten med ny information rörande de olika vattendragen i kommunen. Här kan du läsa mer om Kungälvs fiskevårdsplan.

  Sidan uppdaterades: