Vädervarningar

Ibland publiceras vädervarningar på kommunens webbplats. Dessa kan omfatta vind, snöfall, regn som fryser på kalla vägbanor och åska. Varningarna berör också vattenstånd, nedisning, brandrisker och höga flöden. Varningsklasserna bygger på SMHIs nivåer.

| SMHI:s varningsklasser | Brandriskvarningar | Värmevarningar | Höga flöden | Vad gör kommunen vid vädervarningar | Information till allmänheten vid vädervarningr |

SMHI:s vädervarningar

Hösten 2021 infördes förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna är konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Här kan du läsa mer om vädervarningarna

 

 

Brandriskvarningar

Brandriskvarningarna grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats av SMHI i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Brandriskprognoserna utgör bland annat underlag för planering av släckningsinsatser och för utfärdande av eldningsförbud. Allmänna brandriskvarningar förmedlas genom radions P1 och SMHI:s webbplats. Dagliga brandriskkartor finns tillgängliga på MSB:s webbplats. Är kommunen berörd läggs ofta informationen ut på Räddningstjänstens webbplats.

 

Värmevarningar

Vid riktigt varmt väder kan SMHI utfärda en varning för höga temperaturer. Syftet är att bland annat vården lättare ska kunna förebygga och minska negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

Höga flöden

Vid risk för höga flöden i ett område kan SMHI utfärda varningar för högt, mycket högt eller allvarligt högt flöde i utpekade vattendrag. För vattennivåer i landets största sjöar varnas för högt, mycket högt och allvarligt högt vattenstånd. För havsvattennivåer varnas för högt vattenstånd.

 

Vad gör kommunen vid vädervarningar?

Kommunen gör bedömningar i vilken omfattning som förberedelser behöver ske för att minska konsekvenserna från det befarade ovädret. De verksamheter som berörs planerar sina uppdrag utifrån vädervarningen och vid befarade stora konsekvenser samlas alltid en mindre krisledningsgrupp för att underlätta samverkan om händelsen blir allvarlig.

I samband med vädervarningar som berör ett större område deltar kommunen i samverkanskonferenser. En samverkanskonferens är oftast ett effektivt möte per telefon. Myndigheter och andra aktörer, till exempel elbolag eller frivilligorgansationer, hjälps tillsammans åt att fördela resurser och planera insatser. Alla berättar kort om vad de gör och vad de har för behov av samarbete med de övriga. Då är det enklare att upprätthålla en uppdaterad lägesbild över vad som har hänt och hur alla planerar att agera.

 

Information till allmänheten vid vädervarningar

Om sannolikheten för större påverkan är hög informerar kommunen om vädervarningen via webbplats och Facebook. 

På MSB:s webbplats DinSäkerhet.se finns information om hur du som privatperson kan förbereda dig för oväder.

På Krisinformation.se hittar du myndigheternas samlade information vid olyckor och kriser.

Till 113 13 kan allmänheten ringa för att få information om allvarliga olyckor eller vid kriser som exempelvis större stormar och översvämningar. Via tjänsten kan du även som privatperson lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

  Sidan uppdaterades: