Vädervarningar

Ibland publiceras vädervarningar på kommunens webbplats. Dessa kan omfatta vind, snöfall, regn som fryser på kalla vägbanor och åska. Varningarna berör också vattenstånd, nedisning, brandrisker och höga flöden. Varningsklasserna bygger på SMHIs nivåer.

| SMHI:s varningsklasser | Brandriskvarningar | Värmevarningar | Höga flöden | Vad gör kommunen vid vädervarningar | Information till allmänheten vid vädervarningr |

SMHI:s vädervarningar

Hösten 2021 infördes förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna är nu baserade på vilka konsekvenser vädret kan ge. De är också mer regionalt anpassade och därmed mer anpassade och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Här kan du läsa mer om vädervarningarna

Brandriskvarningar

Brandriskvarningarna grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats av SMHI i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Metoderna ger underlag för planering av släckning och för beslut om eldningsförbud. Allmänna varningar om brandrisk kommer via radions P1 och SMHI:s webbplats. Dagliga brandriskkartor finns att se på MSB:s webbplats. Är kommunen berörd läggs ofta informationen ut på Räddningstjänstens webbplats.

Värmevarningar

Vid riktigt varmt väder kan SMHI utfärda en varning för höga temperaturer. Det gör man när dagstemperaturen beräknas nå 30 grader tre dagar i följd. Syftet är att bland annat att vården lättare ska kunna förebygga och minska negativa hälsoeffekter av värmeböljor.  Här finns råd från Folkhälsomyndigheten.

Höga flöden

Vid risk för höga flöden i ett område kan SMHI utfärda varningar för högt, mycket högt eller allvarligt högt flöde i utpekade vattendrag. För vattennivåer i landets största sjöar varnas för högt, mycket högt och allvarligt högt vattenstånd. För havsvattennivåer varnas för högt vattenstånd.

Vad gör kommunen vid vädervarningar?

Kommunen gör bedömningar i vilken omfattning som förberedelser behöver ske för att minska konsekvenserna från det befarade ovädret. De verksamheter som berörs planerar sina uppdrag efter vädervarningen. Är man rädd för stora konsekvenser samlas alltid en mindre krisledningsgrupp som ska underlätta samverkan om händelsen blir allvarlig.

I samband med vädervarningar som berör ett större område deltar kommunen i samverkanskonferenser. En samverkanskonferens är oftast ett effektivt möte per telefon. Myndigheter och andra organisationer hjälps åt att fördela resurser och planera vad som behöver göras. Alla berättar kort om vad de gör och vad de har för behov av samarbete med de övriga. Då är det enklare att upprätthålla en uppdaterad lägesbild över vad som har hänt och hur alla planerar att agera.

Information till allmänheten vid vädervarningar

Om sannolikheten för större påverkan är hög informerar kommunen om vädervarningen via webbplats och Facebook. 

På MSB:s webbplats finns information om hur du som privatperson kan förbereda dig för oväder.

På Krisinformation.se hittar du myndigheternas samlade information vid olyckor och kriser.

Till 113 13 kan allmänheten ringa för att få information om allvarliga olyckor eller vid kriser som exempelvis större stormar och översvämningar. Via tjänsten kan du även som privatperson lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

  Sidan uppdaterades: